Kol. Wiesław Piprek Honorowym Członkiem PTTK

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - Kol. Wiesław Piprek Honorowym Członkiem PTTK

65 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu podjął Uchwałę w dniu 20.06.2022 r. o wystąpienie do Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK w Warszawie o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Kol. Wiesławowi Piprkowi. W dniu 3 grudnia 2022 r. Kol. Wiesław Piprek otrzymał godność Honorowego Członka PTTK na XX Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie, jest 415 Członkiem Honorowym i znalazł się w tak szanownym gronie jak: Ks. Kardynał Karol Wojtyła, Mieczysław Orłowicz, Władysław Krygowski, Walery Goetel i wielu innych osób zasłużonych dla PTTK i turystyki w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: Michał Mółka