Składki członkowskie

Strona główna - O oddziale - Składki członkowskie

Wysokość składki w 2024 roku:

  • Normalna – 84 zł.
  • Ulgowa – 57 zł. (emeryci, renciści, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, składka rodzinna, bezrobotni).
  • Ulgowa młodzieżowa – 39 zł. (opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia)

Składki członkowskie PTTK można opłacić przelewem na konto Oddziału.

Numer konta:  05 1240 4748 1111 0000 4872 1464.

  • Wpisowe przy składce normalnej – 21 zł.
  • Wpisowe przy składce ulgowej – 12 zł.
  • Wpisowe przy składce młodzieżowej – 9 zł.

Legitymacja duplikat – 9 zł.