Koło Przewodników

Zarząd Koła Przewodników: 
We wrześniu 2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd Koła Przewodników przy Oddziale PTTK “Beskid” w Nowym Sączu.

Zarząd Koła Przewodników:
Wojciech Bocheński – prezes
Barbara Bałuc – wiceprezes
Albert Kowalik – wiceprezes
Kinga Migacz – sekretarz
Marian Baran – skarbnik

Członkowie:
Andrzej Baranowski
Wiesław Leśniara
Piotr Mróz
Marcin Rola

Komisja Rewizyjna:
Dominika Kroczek – przewodnicząca
Stanisława Janur – sekretarz
Andrzej Gabrowski – członek

Honorowy Prezes:
Wiesław Piprek

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy przez najbliższe 4 lata.

 
 
.