Koła, Kluby i Komisje

Zapraszamy Cię do zapoznania się z działalnością naszych poszczególnych kół, klubów oraz komisji. Poznaj nas bliżej (klikając w wybrane logo) i zacznij z nami wędrować 🙂

koło_grodzkieKoło Grodzkie organizuje cotygodniowe wycieczki dla turystów zainteresowanych nie tylko górską włóczęgą

koło_przewodnikówKoło Przewodników zrzesza przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy turystycznej

komisja_turystyki-górskiejKomisja Turystyki Górskiej m.in. dba o stan szlaków turystycznych, weryfikuje Górskie Odznaki Turystyczne czy tez organizuje zloty i rajdy górskie

komisja_turystyki_narciarskiejKomisja Turystyki Narciarskiej prowadzi remont, konserwację i oznakowania przed sezonami zimowymi 14 turystycznych szlaków narciarskich, organizuje rajdy i szkolenia oraz weryfikuje odznaki narciarskie

komisja_turystyki_rowerowejKomisja Turystyki Rowerowej popularyzuje ziemię sądecką, poznawanie zabytków kultury, folkloru regionalnego poprzez organizowanie imprez turystycznych takich jak rajdy, zloty i wycieczki rowerowe

komisja_opieki_nad_zabytkamiKomisja Opieki Nad Zabytkami oznacza tablicami liczne zabytki w naszym terenie oraz kataloguje dane na ich temat

komisja_młodzieżowaKomisja Młodzieżowa poprzez wyjazdy turystyczne aktywizuje młodzież szkolną, która zrzesza się w Szkolnych Kołach Krajoznawczo – Turystycznych

komisja_krajoznawczaKomisja Krajoznawcza dzięki organizacji wycieczek, jak sama nazwa wskazuje, krajoznawczych przyczynia się do poznawania piękna nie tylko naszego regionu

klub_taternictwa_jaskiniowegoSądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego prowadzi szeroko rozumianą działalność jaskiniową, zarówno szkoleniową dla początkujących, jak również sportową i eksploracyjną dla członków posiadających Kartę Taternika PZA

Komisja Integracji z NiepełnosprawnymiKomisja Integracji z Niepełnosprawnymi organizuje wycieczki górskie i krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych, propagując ideę integracji poprzez wspólne wędrówki

Koło Turystyki Rodzinnej "Familiada"Koło Turystyki Rodzinnej “Familiada” oferuje wspólną turystykę i krajoznawstwo dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodzin

yacht_clubYC PTTK “Beskid” Nowy Sącz prowadzi działalność regatową w międzynarodowych klasach Optimist, Laser Radial i Laser4.7, w olimpijskiej klasie Laser Standard oraz w klasie T 2

 

Koło Terenowe nr 3 w Brzesku

 

Koło Terenowe w Piwnicznej-Zdroju

 

&amp;amp;amp;amp;nbsp;<