Koła, Kluby i Komisje

Strona główna - Koła, Kluby i Komisje

Zapraszamy Cię do zapoznania się z działalnością naszych poszczególnych kół, klubów oraz komisji. Poznaj nas bliżej i zacznij z nami wędrować.

Organizuje cotygodniowe wycieczki dla turystów zainteresowanych nie tylko górską włóczęgą.

Zrzesza przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy turystycznej.

Dba o stan szlaków turystycznych, weryfikuje Górskie Odznaki Turystyczne czy tez organizuje zloty i rajdy górskie.

Prowadzi remont, konserwację i oznakowania przed sezonami zimowymi 14 turystycznych szlaków narciarskich, organizuje rajdy i szkolenia oraz weryfikuje odznaki narciarskie.

Popularyzuje ziemię sądecką, poznawanie zabytków kultury, folkloru regionalnego poprzez organizowanie imprez turystycznych takich jak rajdy, zloty i wycieczki rowerowe.

Oznacza tablicami liczne zabytki w naszym terenie oraz kataloguje dane na ich temat.

Poprzez wyjazdy turystyczne aktywizuje młodzież szkolną, która zrzesza się w Szkolnych Kołach Krajoznawczo – Turystycznych.

Dzięki organizacji wycieczek, jak sama nazwa wskazuje, krajoznawczych przyczynia się do poznawania piękna nie tylko naszego regionu.

Prowadzi szeroko rozumianą działalność jaskiniową, zarówno szkoleniową dla początkujących, jak również sportową i eksploracyjną dla członków posiadających Kartę Taternika PZA.

Organizuje wycieczki górskie i krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych, propagując ideę integracji poprzez wspólne wędrówki.

Prowadzi działalność regatową w międzynarodowych klasach Optimist, Laser Radial i Laser4.7, w olimpijskiej klasie Laser Standard oraz w klasie T2.