Komisja Turystyki Narciarskiej

KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK O/BESKID AKTUALNOŚCI!!!

Wolontariuszki z Podlasia na szlakach narciarskich w Beskidzie Sądeckim

Wolontariusze na szlakach narciarskich w Beskidzie Sądeckim 2019

UWAGA!!! Przedstawiamy przykłady wycieczek narciarskich w Beskidzie Sądeckim z wykorzystaniem utrzymywanych przez naszą komisję szlaków narciarskich.

Roboty znakarskie na szlakach w Beskidzie Sądeckim 2017

GRUPKA WOLONTARIUSZY NA NIEMCOWEJ

Roboty w górach 2017 wg. Lecha Traciłowskiego

Narciarski zjazd z Wielkiej Bliźnicy 2017


Wolontariusze na szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego

Wolontariusze na szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego

NARCIARSKA WYRYPA W BIESZCZADACH 2016

NARCIARSKA WYRYPA W BIESZCZADACH 2016

Prace na szlakach narciarskich w 2015 roku

Prace na szlakach narciarskich w 2015 roku

Bieszczady - Wielka Rawka

111 LAT DZIAŁALNOŚCI KTN PTTK ODDZIAŁU BESKID 

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” sprawuje od 1955 roku opiekę  nad 172 (dane na sezon 2016/17) kilometrami turystycznych szlaków narciarskich poprowadzonych głównie w Beskidzie Sądeckim w Pasmach Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej.

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” organizuje corocznie:

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” prowadzi Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich, który weryfikuje wycieczki narciarskie i przyznaje odznaki:

  • Dziecięca Odznaka Narciarska
  • Młodzieżowa Odznaka Narciarska PTTK
  • Popularna Odznaka Narciarska z emalią białą
  • Górska Odznaka Narciarska w stopniu małym brązowym
  • Górska Odznaka Narciarska w stopniu małym srebrnym
  • Górska Odznaka Narciarska w stopniu małym złotym.

Wyższe stopie odznak GON oraz pozostałe odznaki narciarskie nadaje Referat Werefikacyjny ZG KTN PTTK w Krakowie!

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” – szczegółowe informacje o swojej działalności umieszcza na stronie internetowej Oddziału: www.beskid.pttk.pl  oraz w gablocie korytarza siedziby PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Rynek 9.

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” – uczestniczy:
– w szkoleniach, naradach i unifikacjach organizowanych przez KTN Zarządu Głównego PTTK
– W Zlotach Przodowników Narciarskich
– w SKI-TURINGACH, rajdach, wycieczkach organizowanych
przez inne środowiska narciarskie.

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” utrzymuje łączność z Nowosądeckim Podokręgiem Narciarskim Polskiego Związku Narciarskiego, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Komisją Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Władze Komisji na lata 2022-26:

Edward Borek – Przewodniczący
Marek Buda – Zastępca Przewodniczącego
Piotr Piwowar – Sekretarz
Piotr Kożuch – Członek Zarządu