Komisja Turystyki Narciarskiej

Strona główna - Koła, Kluby i Komisje - Komisja Turystyki Narciarskiej

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” sprawuje od 1955 roku opiekę  nad 172 (dane na sezon 2016/17) kilometrami turystycznych szlaków narciarskich poprowadzonych głównie w Beskidzie Sądeckim w Pasmach Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej.

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” organizuje corocznie:

Rajdy Narciarskie:

W marcu po Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego z bazą w schronisku na Przehybie – komandor Piotr Kożuch

W styczniu po Paśmie Jaworzyny Krynickiej Beskidu Sądeckiego z bazą w schronisku na Łabowskiej Hali – komandor Marek Buda

Wycieczki:

Na nartach turystycznych po Beskidzie Sądeckim, Niskim, Wyspowym, Żywieckim, Gorcach, Pieninach i Bieszczadach oraz Tatrach.

Szkolenia terenowej jazdy na nartach w Dolomitach

Zagraniczne wyprawy narciarskie

W Karpaty Wschodnie, Alpy, Góry Skandynawskie.

Latem wycieczki i wyprawy wysokogórskie

Spotkania klubowe turystów

Narciarzy połączone z projekcją filmów dydaktycznych o tematyce narciarskiej i pokazem nowości sprzętu narciarskiego – turingowego oraz z przedstawieniem sprawozdań i układaniem kalendarza imprez.

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” prowadzi:

który weryfikuje wycieczki narciarskie i przyznaje odznaki:

  • Dziecięca Odznaka Narciarska
  • Młodzieżowa Odznaka Narciarska PTTK
  • Popularna Odznaka Narciarska z emalią białą
  • Górska Odznaka Narciarska w stopniu małym brązowym
  • Górska Odznaka Narciarska w stopniu małym srebrnym
  • Górska Odznaka Narciarska w stopniu małym złotym.

Wyższe stopie odznak GON oraz pozostałe odznaki narciarskie nadaje Referat Werefikacyjny ZG KTN PTTK w Krakowie!

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” uczestniczy:

  • W szkoleniach, naradach i unifikacjach organizowanych przez KTN Zarządu Głównego PTTK
  • W Zlotach Przodowników Narciarskich
  • W SKI-TURINGACH, rajdach, wycieczkach organizowanych przez inne środowiska narciarskie.

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid” utrzymuje łączność z:

Władze Komisji na lata 2022-26:

Przewodniczący: Edward Borek
Zastępca Przewodniczącego: Marek Buda
Sekretarz: Piotr Piwowar
Piotr Kożuch

Aktualności z Komisji Turystyki Narciarskiej: