Komisja Turystyki Górskiej

Strona główna - Koła, Kluby i Komisje - Komisja Turystyki Górskiej

Komisja Turystyki Górskiej jest najstarszą Komisją Oddziału PTTK „Beskid”, gdyż od początku powstania Oddziału PTT „Beskid” w roku 1906 jego Zarząd pełnił funkcję Komisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej.

Ponieważ jednak w latach powojennych wielokierunkowa działalność Oddziału nie pozwoliła się skupić Zarządowi tylko na sprawach turystyki górskiej, dlatego też w roku 1960 powołano samodzielną Komisję Turystyki Górskiej.

Przewodniczącym Komisji został Witold Tokarski, ale w 1962 kierownictwo przejął Leopold Bieniasz, który pełnił tę funkcję przez 20 lat. Po nim przewodniczył Jacek Dobosz, a od 1989 do 2005 roku Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek, w latach 2005- 2009 Stanisław Nieć a w latach 2009-2013 Komisji przewodniczył Marek Pisiewicz, od 2013 do 2022 Janusz Pietrzak.

W komisji działają:

Terenowy Referat Weryfikacyjny: przew. Kol. Marek Pisiewicz

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników TG: przew. Kol. Janusz Pietrzak

Sekcja Robót w Górach: przew. Kol. Eugeniusz Bednarek.

W czasie swojej działalności Komisja zorganizowała wiele imprez, z których najbardziej znane i popularne były Ogólnopolskie Rajdy Górskie Ziemi Sądeckiej „o Srebrną Ciupagę”- organizowane przez 40 lat, Rajdy Nocne „o Złoty Kompas” odbywające się przy współpracy wojska przez 15 lat aż do stanu wojennego, Zloty imienia majora Juliana Zubka „Tatara”, które organizujemy do dnia dzisiejszego. Złaz Miłośników Beskidu Sądeckiego. W 2016 zorganizowaliśmy 47 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.

W czasie swojej działalności Komisja zorganizowała wiele imprez, z których najbardziej znane i popularne były Ogólnopolskie Rajdy Górskie Ziemi Sądeckiej „o Srebrną Ciupagę”- organizowane przez 40 lat, Rajdy Nocne „o Złoty Kompas” odbywające się przy współpracy wojska przez 15 lat aż do stanu wojennego, Zloty imienia majora Juliana Zubka „Tatara”, które organizujemy do dnia dzisiejszego. Złaz Miłośników Beskidu Sądeckiego. W 2016 zorganizowaliśmy 47 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.

W 6o-lecie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego w Nowym Sączu w 2014 r. ustanowiliśmy nową odznakę popularyzującą Beskid Sądecki.

Oprócz imprez masowych przodownicy i przewodnicy pod egidą Komisji prowadzili niedzielne wycieczki dla mieszkańców naszego regionu oraz włączamy się w okolicznościowe imprezy organizowane przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej lub inne Oddziały.

Terenowy Referat Weryfikacyjny, do którego należą Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK weryfikuje Górską Odznakę Turystyczną „W Góry”, w stopniach popularnym, małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym, odznaki w stopniu dużym i odznaki „za wytrwałość .
Przy Oddziale działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK, która przeprowadza egzaminy po złożeniu przez zainteresowanych, posiadających minimum małą złotą odznakę GOT- dokumentów w sekretariacie Oddziału.
Sekcja Robót w Górach organizuje również szkolenia i kursy na znakarzy szlaków turystycznych PTTK.

Aktualny skład zarządu Komisji Turystyki Górskiej ( 2022- 2026):

Przewodniczący: Wacław Rojek

Zastępca Przewodniczącego: Marek Pisiewicz

Zastępca Przewodniczącego: Marcin Rola

Eugeniusz Bednarek

Teresa Ćwikła

Michał Kelm

Sekcja Robót w Górach: Eugeniusz Bednarek

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK – Przewodniczący: Marek Pisiewicz

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników GOT – Przewodniczący: Janusz Pietrzak