Komisja Turystyki Rowerowej

Strona główna - Koła, Kluby i Komisje - Komisja Turystyki Rowerowej

Zarząd Komisji Turystyki Rowerowej:

Przewodniczący: Łukasz Krzyształ
Zastępca Przewodniczącego: Tadeusz Maciaś
Marek Buda
Edward Borek

Aktualności z Komisji Turystyki Rowerowej:

Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK oddział “Beskid” w Nowym Sączu została założona w 1965 roku. W 1996 roku Komisja Turystyki Kolarskiej zmieniła nazwę na Komisja Turystyki Rowerowej. Kolarstwo kojarzy się z wyczynem i wyścigami, a nie uprawianą turystyką kwalifikowaną – turystyką na rowerach, nie tylko górskich.
Główny cel działalności to: – Popularyzacja ziemi sądeckiej, poznawanie zabytków kultury i folkloru regionalnego. – Popularyzacja turystyki, podnoszenie kwalifikacji turystycznych poprzez zdobywanie odznak turystycznych K.O.T. – brązowej, srebrnej i złotej.Te cele osiągane są poprzez organizowanie imprez turystycznych takich jak rajdy, zloty i wycieczki rowerowe.
Jednym z pierwszych przedsięwzięć komisji i zrealizowanym w roku jej powstania był rajd kolarski “Ziemi Sądeckiej”, na trasie Nowy Sącz – Muszyna – Złockie. Duże zainteresowanie rajdem sprawiło, że organizowanie następnych rajdów stało się tradycją. Już od 1966 roku uczestnicy ubiegali się o Puchar “Ziemi Sądeckiej” a rajd nazwano: Rajd Kolarski O Puchar “Ziemi Sądeckiej”. W tym samym roku na zlecenie Zarządu Głównego PTTK komisja zorganizowała największą imprezę turystyczną popularyzującą Ziemię Sądecką, XV Ogólnopolski Rajd Kolarski z metą w Cyganowicach koło Starego Sącza, w którym udział wzięło 495 uczestników, turystów z Polski, Czechosłowacji i Węgier.W roku 2003 zorganizowano już 38 Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej z metą w Nawojowej na terenie Szkoły Podstawowej.
W latach 1970 – 1980 na zakończenie sezonu turystycznego komisja organizowała “Zlot Świetlików” z nocną wycieczką z pochodniami.W latach 1965 – 1983 komisji przewodniczyli: Adam Hebenstreit, Zbigniew Gargula (zmarł w 1982 r.) i Bogusław Trenzinger. Od 1983 roku przewodniczącym Komisji Turystyki Kolarskiej do chwili obecnej jest Wiesław Wcześny – przodownik Turystyki Kolarskiej, Przewodnik Beskidzki i Terenowy, Pilot wycieczek.W 1995 roku komisja obchodziła 30 lecie działalności, od tego samego roku przy komisji powstała sekcja rowerów górskich.

Rower górski stał się bardzo modny, turyści nie tylko chodzą po górach, ale jeżdżą na rowerach, a nasze Beskidy wyjątkowo zachęcają do uprawiania turystyki rowerowej. Organizatorem tej turystyki jest członek komisji kol. Edward Borek, nauczyciel geografii w szkole podstawowej w Nawojowej. Kol. Edward Borek opracował i oznaczył 4 szlaki rowerowe górskie w Beskidzie Sądeckim latach 1996-2002.

Pasmo Jaworzyny Krynickiej :

  • Szlak koloru zielonego: Maciejowa – Szkoła Podstawowa – Łabowska Hala – Runek – Bacówka nad Wierchomlą -Wierchomla PKP – 28,5 km .
  • Szlak koloru czerwonego: Wierchomla PKP – Piwniczna Zdrój -Barcice – Popowice – Nowy Sącz -Dąbrówka – 35 km. Szlak ten przebieg prawym brzegiem Popradu z wyjątkiem odcinka Barcice.- – Popowice.
  • Szlak koloru czarnego: Nowy Sącz -Dąbrówka – Bącza Kunina -Maciejowa -Szkoła Podstawowa – 26,5 km.

Pasmo Radziejowej :

  • Szlak Skrudzina – Prehyba Schronisko – Skrudzina Nowy Sącz -Dąbrówka – Bącza Kunina -Maciejowa -Szkoła Podstawowa – 26,5 km.
Został otwarty w 1998 roku w Skrudzinie obok Szkoły Podstawowej ,szlak ten miał swojego patrona Janka Bielaka , nieżyjącego wieloletniego kierownika Schroniska PTTK na Prehybie propagatora górskiej turystyki rowerowej, w obie strony liczył 20 km.
Niestety w maju 2000 roku musiał być zlikwidowany ze względu na małą odpowiedzialność nierozsądnych pseudoturystów , którzy ulegali wypadkom jadąc nieostrożnie z Przehyby!!!

Szlaki te liczą ogółem 85 km , tworzą turystyczną pętlę rozpoczynającą się i kończącą w Nowym Sączu dzielnica Dąbrówka obok starego zabytkowego kościoła. Przebiegają drogami i ulicami, drogami i ścieżkami leśnymi , są średniej klasy trudności z małymi wyjątkami , ale dla dobrego i rozsądnego turysty nie stanowią trudności.

Członkowie Komisji Turystyki Rowerowej w 2003 roku w ramach akcji zorganizowanej przez powstałe Sądeckie Towarzystwo Cyklistów, opracowali i oznakowali ścieżkę rowerową na terenie Miasta Nowego Sącza biegnącą od podnóża Zamku Jagiellonów , prawym brzegiem Dunajca obok wałów do Biegonic dalej pod mostem kolejowym na Popradzie następnie pod mostem drogowym na Popradzie do Myślca gdzie się kończy.Dalej można kontynuować wycieczkę z Myślca szlakiem nr 3 do Popowic a następnie do Wierchomli PKP. Od 1997 roku KTR organizuje Jesienny Rajd Rowerowy na raty o Puchar Prezesa KTR. Rajd trwa cały wrzesień a zakończenie jest zawsze w pierwszą sobotę października w gościnnej Szkole Podstawowej w Maciejowej, W tym roku (2013) odbył się już 17 Rajd.

Od 2000 roku KTR organizuje Rowerowy Turystyczny Rajd Górski pograniczem polsko – słowackim , uczestnicząc w tym rajdzie można uzyskać dodatkowe punkty w punktacji Rajdu na Raty.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zakochanych w turystyce rowerowej, w górach do udziału w naszych rajdach i imprezach rowerowych!!!