XV Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystyka

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - XV Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystyka

Już po raz piętnasty w Małopolsce świętowaliśmy wspólnie Międzynarodowy Dzień Przewodnika. Podczas uroczystej gali czworo przewodników: Adam Biel, Jakub Łukasiński, Wiesław Leśniara i Beata Malczewska zostało uhonorowanych Dyplomami Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Iwona Gibas z zarządu województwa i Grzegorz Biedroń – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika, zorganizowane w gmachu Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, były okazją do spotkania środowisk branżowych, przewodników turystycznych i instytucji działających w sektorze turystycznym. Celem wydarzenia była promocja ruchu turystycznego i zwrócenie uwagi na wyjątkową rolę przewodników turystycznych w kreowaniu wizerunku miasta i województwa. To właśnie przewodnicy są często pierwszymi osobami, które mają styczność z gośćmi odwiedzającymi region – a dzięki temu w dużej mierze mogą kształtować ich pozytywne doświadczenia i odbiór danego miejsca.

Dzisiejsza uroczystość to święto wszystkich osób pracujących w przewodnictwie i na rzecz rozwoju ruchu przewodnickiego. Tych wszystkich, dla których turystyka to pasja i możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na odkrywanie historii i tradycji danego miejsca, obiektu, regionu. To także źródło dochodów. Turystyka generuje bowiem znaczące wpływy dla regionalnej gospodarki i tworzy miejsca pracy. Szacujemy, że w 2022 r. wpływy z turystyki w Małopolsce wyniosły ponad 11 miliardów złotych, a ruch turystyczny zamknął się liczbą ponad 16 milionów odwiedzających
– podkreśliła Iwona Gibas z zarządu województwa.

Województwo małopolskie, ze względu na swoje walory turystyczne i krajoznawcze jest obszarem, w którym dbałość o wysoki poziom usług turystycznych ma szczególne znaczenie. Jak wskazuje raport z badań ruchu turystycznego w Małopolsce w 2022 roku, jakość świadczonych usług – w tym usług przewodnickich – jest jednym z najwyżej ocenianych elementów oferty turystycznej regionu
– dodała Iwona Gibas.

Wyróżnienia dla prawdziwych pasjonatów
Podczas gali uhonorowano osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w naszym regionie. Dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce otrzymali: Adam Biel, Jakub Łukasiński, Wiesław Leśniara i Beata Malczewska.

Adam Biel to przewodnik turystyczny beskidzki, terenowy i pilot wycieczek; inicjator wydarzeń turystycznych aktywizujących dzieci i młodzież do uprawiania turystyki, w tym m.in. współorganizator powiatowych rajdów na orientację dla Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz konkursów wiedzy o górach dla młodzieży szkolnej.
Przewodnik miejski Jakub Łukasiński, z wykształcenia historyk, działa aktywnie na rzecz środowiska przewodników – w szczególności odpowiada za merytoryczną realizację wykładów i dobór wykładowców przy organizacji szkoleń dla przewodników po Krakowie. Prowadzi autorski kanał „Historia nie jest nudna” na YouTube, gdzie prezentuje niezwykłe postacie i mało znane miejsca w Krakowie i Małopolsce.

Wiesław Leśniara jest przewodnikiem beskidzkim – aktywnie uczestniczy w obsłudze rajdów i imprez turystycznych organizowanych dla turystów i mieszkańców Nowego Sącza i Beskidu Sądeckiego. Z uwagi na swoje kwalifikacje i niezwykłe zaangażowanie na rzecz turystyki jest prawdziwym ambasadorem turystyki w regionie: za swoją działalność na niwie turystycznej otrzymał wyróżnienie „Złote Jabłko Sądeckie”.
Beata Malczewska, przewodniczka miejska z ponad 20-letnim doświadczeniem, na stałe współpracuje z Zamkiem Królewskim na Wawelu jako przewodnik oraz edukator. Uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekcie „Kultura w sieci” w 2020 roku. Jest inicjatorką wielu wydarzeń turystycznych, w tym m.in. autorskiego programu spacer po Krakowie „Miasto winem, piwem i miodem płynące” oraz „Kobiety od kuchni. Kuchnia i historia królowej Bony”.

Jestem państwu niezmiernie wdzięczna za determinację i zaangażowanie w podtrzymywanie zainteresowania naszym regionem, za dostosowywanie oferty do wymogów zmieniającego się rynku usług turystycznych, za otwartość na drugiego człowieka – jakże istotną w tym momencie. To państwo jesteście naszymi ambasadorami w bezpośrednim kontakcie z turystą i to w dużej mierze dzięki wam nasza oferta turystyczna jest tak wysoko oceniana
– dodała Iwona Gibas.
Podczas wydarzenia o historii przewodnictwa w Polsce i Małopolsce opowiedzieli Jerzy Kapłon – Prezes Zarządu Głównego PTTK, Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK i Bożena Czemborowicz – Prezes Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich po Krakowie.

Wyniki badań ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2022 r. przedstawił dr Krzysztof Borkowski, przewodniczący zespołu badawczego.
Wydarzenie uświetnił koncert piosenki turystycznej Małgorzaty Babiarz z zespołem Megitza.
Przewodnicy PTTK dzieciom
W ramach Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika zaplanowano również organizację akcji pn. „Przewodnicy PTTK dzieciom”, w ramach której 400 dzieci ze świetlic środowiskowych, domów dziecka i rodzin o niskim dochodzie będzie bezpłatnie uczestniczyło w wycieczkach turystycznych po Małopolsce. W tym roku dzieci wyjadą poza miasta i będą podróżować szlakami turystycznymi wytyczonymi w Małopolskich Parkach Krajobrazowych. Cała akcja i wszystkie wycieczki są finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 33 tys. zł. Szczegóły akcji przybliżył Adam Jachymiak – przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego.
Zawód z tradycją

Zawód i kompetencje przewodnika turystycznego mają długą historię w polskiej tradycji i sięgają XIX wieku. Dawniej, do jego wykonywania niezbędne było zdanie odpowiedniego egzaminu oraz uzyskanie licencji przewodnika. Obecnie, jest to wymagane tylko w stosunku do przewodników górskich, którzy w ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego zarejestrowali 2520 uprawnień, w tym: przewodnika górskiego beskidzkiego – 1718, przewodnika górskiego tatrzańskiego – 794, przewodnika górskiego sudeckiego – 8.
Samo pojęcie przewodnika jest bardzo rozległe. Przewodnik turystyczny to bowiem zarówno osoba, która oprowadza zwiedzających po muzeach i obiektach historycznych, jak i przewodzi turystów na szlakach górskich, opiekuje się nimi podczas wyjazdów, czy też planuje ich wolny czas w trakcie weekendowego zwiedzania miasta.