Spotkanie Noworoczne w Siedzibie PTTK Beskid:

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - Spotkanie Noworoczne w Siedzibie PTTK Beskid:

15 stycznia 2024 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Beskid zorganizowało wyjątkowe spotkanie noworoczne, które miało wyjątkowy charakter celebracyjny i refleksyjny. Zanim jednak oficjalnie rozpoczęły się obrady, publiczność została ujęta barwnym występem regionalnego zespołu „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży pod kierunkiem Barbary Sławeckiej kierownika zespołu i Małgorzaty Grodzkiej – Kądziołka choreografa zespołu. Ich muzyczna prezentacja stanowiła energetyczne wprowadzenie do wydarzenia, które od razu wprowadziło uczestników w radosny nastrój.

Po muzycznym rozpoczęciu, wiceprezes PTTK Beskid, Michał Mółka, przywitał wszystkich obecnych gości, wśród których znaleźli się ważni przedstawiciele regionu, m.in. Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, Sekretarz Justyna Tokarczyk, Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Krzysztof Głuc, Poseł na Sejm Patryk Wicher, Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu Andrzej Zarych, Wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Lucyna Sieja, Prepozyt Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu ks. dr Jerzy Jurkiewicz, Kapelan Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu ks. Krzysztof Czech, Proboszcz Parafii w Korzennej ks. Tadeusz Sajdak, Gospodyni Schroniska PTTK na Hali Łabowskiej Małgorzata Ryniewicz, przedstawicielki Parafii Matki Bożej Bolesnej w Zawadzie Siostra Rachela i Katarzyna Rogowska. Byli również Członkowie honorowi PTTK – Cecylia Jabłońska, Stanisław Leśnik oraz Wiesław Piprek. Ich obecność była nie tylko wyrazem uznania dla PTTK Beskid, ale także potwierdzeniem ważnej roli stowarzyszenia w lokalnej społeczności i regionie.

Przemówienie wiceprezesa było nie tylko okazją do życzeń na nowy rok, ale także do podziękowań dla zaangażowanych w działalność stowarzyszenia. Udział w przemówieniu wzięli Starosta Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski oraz poseł Patryk Wicher. Wystąpienia gości specjalnych były pełne pochwał dla działań PTTK Beskid oraz podkreślały rolę stowarzyszenia w promocji turystyki krajoznawczej. Słowa uznania dla prezesów, wiceprezesa, członków zarządu i przewodników brzmiały jak hołd złożony za ich nieoceniony wkład w rozwój lokalnej społeczności oraz promocję piękna Beskidów.

Następnie, prezes PTTK Beskid Adam Sobczyk oraz Krzysztof Głuc – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, przystąpili do uroczystego wręczania odznaczeń. Wśród uhonorowanych znaleźli się zasłużeni członkowie, którym przyznane zostały prestiżowe wyróżnienia. Przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie została przyznana Brązowa Honorowa Odznaka dla Ewy Policht, a Złota Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży trafiła w ręce Agnieszki Lasek.

Dodatkowo, Oddział PTTK Beskid postanowił w szczególny sposób uhonorować swoich długoletnich członków. Za 50 lat przynależności do Polskiego Towarzystwa Turystycznego-Krajoznawczego Beskid zostali wyróżnieni:

  • Jan Bodziony,
  • Marek Ryglewicz,
  • Mieczysław Witowski.

Natomiast za 25 lat przynależności do PTTK Beskid, szczególne podziękowania otrzymali:

  • Iwona Kasprzyk,
  • Michał Kelm,
  • Maria Kozik,
  • Robert Pióro,
  • Izabela Wiatrak.

To symboliczne wyróżnienia stanowią dowód uznania dla ich wyjątkowego zaangażowania i wkładu w rozwój turystyki krajoznawczej oraz budowanie społeczności PTTK Beskid.

Po tym nastąpiło przemówienie Krzysztofa Głuca, Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, dodatkowo wzbogaciło treść spotkania, przedstawiając perspektywę lokalnej społeczności w kontekście działań PTTK Beskid.

Następnie głos zabrał prezes Adam Sobczyk, który podsumował miniony rok, zaznaczając osiągnięcia oraz poświęcenie członków zarządu, przewodników, działaczy i pracowników. Wspomniał również o zmarłych kolegach i koleżankach, oddając im hołd za ich wkład w rozwój turystyki krajoznawczej.

W dalszej części spotkania, Justyna Tokarczyk, Sekretarz Powiatu, w imieniu swoim i  Starosty, wręczyła okolicznościowe upominki Prezesowi i Dorocie Pych, za ich dotychczasową współpracę. Również Prezes podziękował za zaangażowanie i oddanie sprawie turystyki krajoznawczej. W gestach wdzięczności, pani Justyna została obdarowana pięknym bukietem kwiatów.

Wieczór zakończyła krótka modlitwa poprowadzona przez ks. Krzysztofa Czecha, kapelana Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, dodając duchowego wymiaru zakończonej ceremonii.

Całe wydarzenie było nie tylko okazją do świętowania, ale również wzruszającym wyrazem jedności społeczności PTTK Beskid. Spotkanie zakończyło się w atmosferze serdecznych rozmów, uścisków dłoni i życzeń pomyślności na nadchodzący rok. Po serii życzeń nastąpiło wspólne kolędowanie, tworząc atmosferę pełną radości i wspólnego śpiewu tradycyjnych pieśni świątecznych.  To wyjątkowe spotkanie podkreśliło, jak ważną rolę pełni Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Beskid w integrowaniu miłośników gór i turystyki, tworząc trwałe więzi między pokoleniami pasjonatów Beskidów.

Ostatnim, lecz nie mniej istotnym elementem tego wyjątkowego spotkania było niezwykłe zaangażowanie uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu pod opieką nauczyciela mgr. inż. Pawła Kopczyńskiego. To właśnie oni, z pełnym profesjonalizmem, zadbali o piękną oprawę stołów z ciasteczkami, napojami oraz ich wyśmienitą obsługę. Ich staranność i zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia przyjemnej atmosfery podczas spotkania, dodając uroku całemu wydarzeniu. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu, uczestnicy spotkania mogli delektować się nie tylko wyjątkowymi chwilami, ale również smakowitymi przysmakami. To jednocześnie było piękne podkreślenie współpracy międzypokoleniowej i zaangażowania społeczności lokalnej w wydarzenia PTTK Beskid.

Fotografie i treść opracowała Aneta Piaskowy