Kurs przewodników jurajskich

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - Kurs przewodników jurajskich

Prezes Koła Przewodników przy O/PTTK w Zawierciu informuje o kursie przewodników jurajskich.

Pandemia pokazała, że zajęcia w wersji on-line są możliwe, a odległość od miejsca szkolenia nie ma znaczenia.

Zajęcia praktyczne skomasowane są w trakcie kilku weekendów. W okresie wiosenno –  letnim uczestnicy sami wybierają czas na indywidualne poznawanie Jury, według listy miejsc obowiązkowych do odwiedzenia.

To już trzecia edycja kursu przewodników jurajskich w tej formie i sprawdziła się doskonale.

Informacje o kursie przewodników jurajskich

 1. Po zgłoszeniu się   wystarczającej ilości os. ( ok. 30 os. ) zajęcia rozpoczną się 7 listopada 2023 r.
 2. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą  w formie on-line na SKYPE, co drugi tydzień we wtorki i piątki w godz. 18.00-22.00
 3. Wykłady będą nagrywane i  zamieszczane na dysku do którego kursanci będą mieli nieograniczony dostęp. Nawet jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu     w czasie rzeczywistym, to nic nie traci . W dowolnym czasie będzie mógł odsłuchać nagranie. Wyjątek stanowią wykłady objęte prawami autorskimi i wtedy kursanci otrzymają materiały w formie pisemnej. Jeden lub dwa wykłady MAX.
 4. Niedopuszczalne jest udostępnianie linku do zajęć na SKYPE osobom nie będącym uczestnikami kursu. Zbyt duża ilość odbiorów powoduje problemy z logowaniem. Przed pierwszymi zajęciami umówimy się na próbne spotkanie na SKYPE, żeby wypróbować połączenie. Osoby które nie używały SKYPA na początku mają z tym problemy, ale potem jest OK. Najpierw należy się zarejestrować na SKYPE, a potem logować przez link który prześlę uczestnikom, po wpłacie pierwszej raty za kurs. Osoby przebywające w miejscu o słabym zasięgu internetu  mogą mieć – problem z komunikacja na SKYPE.
 5. W trakcie kursu będzie 5 wycieczek autokarowych i 3 zajęcia terenowe. Odbywać się będą w soboty i niedziele.  Wyjazd na wycieczki każdorazowo odbywa się z Zawiercia z parkingu Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum przy ul. Piastowskiej 1. W tym miejscu jest możliwość pozostawienia samochodu nawet na kilka dni. 
 6. Udział w wycieczkach autokarowych i zajęciach terenowych jest obowiązkowy. Tylko bardzo ważne powody mogą zwolnić uczestnika z udziału w zajęciach praktycznych.  W późniejszym terminie trzeba będzie odrobić zaległe zajęcia. 
  Lekceważenie tego punktu spowoduje braki wiedzy i umiejętności na egzaminie.
 7. Osoby z odległych rejonów Polski będą mogły nocować  na Jurze jednocześnie integrując się z innymi uczestnikami kursu. Noclegi płatne są we własnym zakresie i nie wchodzą w koszt kursu. Na poprzednich kursach bazą był Zajazd Jurajski w Podlesicach. Zaletą była niewygórowana cena i dobre ogrzewanie w zimę. 
 8. Uczestnicy otrzymają listę miejsc do obowiązkowego odwiedzenia. Będą to miejsca do których nie dotrzemy w trakcie zajęć  praktycznych. Od połowy kwietnia do końca czerwca  nie będzie zajęć teoretycznych i to będzie ten czas na dotarcie do miejsc z listy obowiązkowej. Taki układ spowodowany jest tym, że w kursie biorą  również udział czynni przewodnicy i piloci wycieczek, dla których jest to czas wytężonej pracy. 
 9. Na ostatnich 4 kursach ”zdawalność”  była prawie 100% ale zależało to przede wszystkim     od chęci uczenia się i stopnia zaangażowania uczestników.
 10. W trakcie kursu uczestnicy będą otrzymywać zadania które zaowocują  wydaniem poradnika dla przyszłych pokoleń przewodnickich.  
 11. Za opłaty kursowe wystawiane są faktury zwolnione z VAT. Osoby prowadzące działalność gospodarczą o charakterze turystycznym mogą sobie odliczyć koszt kursu. Kto prowadzi inną działalność ma jeszcze czas aby dopisać odpowiednie PKD. Treść faktury to: Szkolenie zawodowe- kurs przewodników.
 12. Kurs przewodników jurajskich kończy się 29.06.2023 r. spacerem po Częstochowie w trakcie którego odbędzie się egzamin wewnętrzny . Po egzaminie będą wydane świadectwa ukończenia kursu. 
 13. Dla osób chętnych, na początku września 2024 r.  organizowany będzie egzamin PTTK. Egzamin PTTK jest dobrowolny, nie stanowi części kursu, ale po jego zdaniu uczestnicy otrzymują legitymację (identyfikator) przewodnika PTTK i mogą złożyć uroczyste ślubowanie. W trakcie ślubowania odbywa się tzw. „blachowanie” czyli wręczenie odznak przewodnickich PTTK i przyjęcie do wielkiej rodziny przewodników PTTK.

Strona PTTK Zawiercie