Kol. Stanisław Leśnik uhonorowany Medalem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - Kol. Stanisław Leśnik uhonorowany Medalem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym Sączu z przyjemnością informuje, że długoletni wiceprezes Zarządu Oddziału otrzymał Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Kolejne dziewięć osób dołączyło dzisiaj do zacnego grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Starosta
nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, dekorowali zasłużonych medalami.

Gratuluję wszystkim odznaczonym – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Jestem dumny, że w naszym
regionie jest tak duże grono wspaniałych osób. Wasze zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne oraz promocję Ziemi Sądeckiej jest nie do przecenienia. Dzięki temu, nasz region jest postrzegany jako przyjazne, zielone i pełne atrakcji miejsce w Polsce, gdzie spotyka się dobrych ludzi. Gratuluję i życzę radości z tego, co robicie!

To wielki zaszczyt móc prowadzić uroczystą sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego, na której wręczamy Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Tym właśnie odznaczeniem Rada Powiatu Nowosądeckiego honoruje tych, którzy – nie licząc na zaszczyty – działają społecznie na rzecz rozwoju i rozsławiania Sądecczyzny – mówił przewodniczący Rady Roman Potoniec.

Odznaka Honorowa jest wyrazem wdzięczności za czas i siły poświęcone codziennej pracy dla dobra regionu, pracy na rzecz i z myślą o mieszkańcach Ziemi Sądeckiej. Często są to działania niezauważalne przez lata, prowadzone z dala od mediów, orderów i wyróżnień. Przez to tym bardziej cenne, bo będące efektem potrzeby serca i umiłowania Małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Sądecczyzna. Jesteście bohaterami dnia codziennego, wzorem dla każdego sądeczanina, a zwłaszcza dla ludzi młodych, którym dajecie przykład i rozwijacie w nich pasje. Dzięki takim ludziom jak Wy, Sądecczyzna będzie regionem korzystającym z dóbr współczesności, a jednocześnie tętniącym przywiązaniem do historii oraz tradycji ojców. Dziękuję za Wasz trud i pracę. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość nie będzie dla Was ukoronowaniem i podsumowaniem dotychczasowej działalności, ale impulsem do dalszego działania.


Stanisław Leśnik

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. Studia odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń. Na wiele lat związał się z pracą w administracji państwowej. W 1990 r. podjął pracę w Uzdrowisku Piwniczna Zdrój i utworzył Spółdzielnię Pracy „Piwniczanka” rozlewającą wodę mineralną „Piwniczanka”. Pan Stanisław w roku 1956 wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. Ukończył kurs i otrzymał tytuł przodownika turystyki młodzieżowej. Ma uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego klasy I, przewodnika terenowego, pilota wycieczek oraz przewodnika tatrzańskiego. Po uzyskaniu uprawnień instruktora przewodnictwa prowadził szkolenia kandydatów na kursach dla przewodników. Przez wiele lat pracy zawodowej i społecznej wniósł wymierny wkład w rozwój i upowszechnienie turystyki w Nowym Sączu, regionie nowosądeckim jak również w regionie małopolskim.


Spotkanie odbyło się w dniu 7czerwca 2023 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie z Sądecczyzny, radni powiatowi i gminni oraz przyjaciele wyróżnionych osób. Uroczystość uświetnił występ kapeli Sercówka oraz członków Chóru Scherzo.

Gratulujemy.

Fot. Maria Olszowska.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu