Góry Świętokrzyskie 2023

Strona główna - Najnowsze wpisy - Koło Grodzkie - Góry Świętokrzyskie 2023

W dniach 11-12 listopada 2023 grupa Koła Grodzkiego PTTK Nowy Sącz wyruszyła na niezapomniany dwudniowy wyjazd w malownicze Góry Świętokrzyskie. Pod przewodnictwem doświadczonych przewodników, uczestnicy mieli okazję odkrywać uroki Łysicy i Szczytniaka.

Góry Świętokrzyskie to pasmo górskie w Polsce, rozciągające się na długości około 60 km. Charakteryzują się malowniczym krajobrazem, z licznymi pagórkowatymi wzniesieniami, głębokimi dolinami i lasami. Ich najwyższy szczyt, Łysica, osiąga wysokość 614 metrów nad poziomem morza. Góry te są jednym z najstarszych masywów górskich w Europie, zbudowanych głównie z prekambryjskich skał krystalicznych. Obszar Gór Świętokrzyskich stanowi także istotne miejsce dla fauny i flory, a Park Narodowy Gór Świętokrzyskich chroni unikatowe gatunki roślin i zwierząt.

Park Narodowy Gór Świętokrzyskich, utworzony w 1950 roku, obejmuje obszar około 5900 hektarów na terenie Gór Świętokrzyskich. Jest to jedyny park narodowy w Polsce położony w całości na terenie jednego regionu górskiego. Park ten charakteryzuje się różnorodnym krajobrazem, w tym licznie występującymi lasami, wodospadami, a także licznymi gatunkami roślin i zwierząt, w tym wieloma chronionymi. Znajdują się tu także liczne szlaki turystyczne, umożliwiające zwiedzanie i podziwianie unikalnej przyrody tego obszaru.

Łysica to najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, osiągający wysokość 614 metrów nad poziomem morza. Znajduje się w centralnej części Polski, w obrębie tego właśnie pasma górskiego. Łysica pełni rolę tzw. „Korony Gór Polski”. Projekt „Korona Gór Polski” polega na zdobyciu najwyższego szczytu każdego z polskich pasm górskich. W tym kontekście, Łysica reprezentuje Góry Świętokrzyskie jako najwyższy punkt w tym masywie górskim.

Szczytniak to najwyższy punkt w paśmie Jeleniowskim w Górach Świętokrzyskich, osiągający wysokość 554 metrów nad poziomem morza. Jest również częścią Głównego Szlaku Gór Świętokrzyskich.

Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego to czerwony szlak turystyczny z Gołoszyc do Kuźniaków w Górach Świętokrzyskich, o długości ok. 105 km (w zależności od źródeł). Trasa ta przechodzi przez wszystkie kluczowe obszary regionu, obejmując Jeleniowski Park Krajobrazowy, Świętokrzyski Park Narodowy, a także punkty charakterystyczne jak Łysiec, Łysica i Radostowa. Kończy się w malowniczych lasach suchedniowskich i oblęgorskich.

Organizatorem wyjazdu było Koło Grodzkie przy PTTK Beskid w Nowym Sączu.