65 Walny Zjazd Oddziału

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - 65 Walny Zjazd Oddziału

Wyjątkowo, w dniu 20 czerwca 2022 roku odbył się 65 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Głównymi zagadnieniami podczas obrad Walnego Zjazdu było podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Oddziału i przyjęcia jako obowiązującego w Oddziałach Statutu PTTK oraz sprawozdanie z działalności Władz Oddziału za okres kadencji 2017-2022, połączone z wyborem Władz Oddziału, Komisji Rewizyjnej na okres następnej kadencji 2022 – 2026 i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
Podczas pierwszej części Walnego Zjazdu, oprócz delegatów, byli obecni również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Patryk Wicher, który jest jednocześnie członkiem naszego Oddziału PTTK; Prezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie kol. Jerzy Kapłon, Prezes Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu Jerzy Kalarus (jednocześnie Członek Honorowy Towarzystwa), Prokurent Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu Mariusz Szewczyk, Małgorzata Borsukowska – Stefaniczek i Stanisław Leśnik – Członkowie Honorowi Towarzystwa.
Walny Zjazd rozpoczął się od odznaczeń. Poseł na Sejm RP p. Patryk Wicher wręczył kol. Stanisławowi Leśnikowi okolicznościowy grawerton jako podziękowanie za wieloletnią pracę (25 lat) w organach statutowych O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Do podziękowań kol. Stanisławowi Leśnikowi dołączył Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej pan Grzegorz Biedroń, przyznając również okolicznościowy grawerton, który wręczył również p. Poseł Patryk Wicher. Walny Zjazd podjął uchwałę o nadanie godności Członka Honorowego Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu zasłużonym działaczom PTTK dla kol. Mariana Barana, kol. Haliny Haraf, kol. Dominiki Kroczek, kol. Marka Pisiewicza, kol. Piotra Piwowara, kol. Józefa Pomietło, kol. Wiesława Wcześnego i kol. Mieczysława Witowskiego. Walny Zjazd podjął uchwałę aby wysłać wniosek o nadanie Godności Członka Honorowego Towarzystwa kol. Wiesławowi Piprkowi do Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Następnie Prezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie kol. Jerzy Kapłon i ustępujący Prezes Oddziału kol. Adam Sobczyk wręczali pozostałe wyróżnienia. Zarząd Główny PTTK w Warszawie przyznał Srebrną Honorową Odznakę PTTK kol. Janowi Bodzionemu, kol. Teresie Ćwikle, kol. Włodzimierzowi Godkowi, kol. Robertowi Zbiegowi i kol. Władysławowi Żebrakowi. Brązowa Honorowa Odznaka PTTK została przyznana kol. Marcie Dziedzic, kol. Barbarze Kotarbie, kol. Franciszkowi Kotarba, kol. Piotrowi Rychlewskiemu, kol. Joannie Wnęk.
Złota Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży zostały uhonorowane: kol. Magdalena Bułat, kol. Magdalena Kucaba, kol. Agnieszka Lasek. Srebrną Odznakę Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży otrzymały: kol. Barbara Bałuc i kol. Dorota Zielińska. Brązową Odznaką Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży zostały wyróżnione: kol. Anna Rojek-Leśnik i kol. Bożena Ryba.
Medalem PTTK za współpracę została uhonorowana siostra Felicja-Alicja Smreczak. Natomiast Dyplom Zarządu Głównego PTTK powędrował do kol. Andrzeja Chochli, kol. Rafała Kowalczyka, kol. Krzysztofa Ogorzałego i kol. Anny Tobiasz.
Odznaką Zasłużony Znakarz, którą przyznała Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK Kraków, został wyróżniony kol. Eugeniusz Bednarek.
PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu przyznał Godność Członka Honorowego Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, wręczając pamiątkowy grawer ton, kol. Marianowi Baranowi, kol. Halinie Haraf, kol. Dominice Kroczek, kol. Markowi Pisiewiczowi, kol. Piotrowi Piwowarowi, kol. Józefowi Pomietło, kol. Wiesławowi Wcześnemu oraz kol. Mieczysławowi Witowskiemu.
Za 50 lat w PTTK zostali wyróżnieni: kol. Stanisław Głuc, kol. Władysława Głuc, kol. Leszek Małota, kol. Urszula Nieć, kol. Marek Paperz, kol. Janusz Pietrzak, kol. Marek Pisiewicz, kol. Józef Pomietło i kol. Marek Ryglewicz.
Za 25 lat w PTTK uhonorowani zostali: kol. Edward Borek, kol. Iwona Kasprzyk, kol. Maria Kozik, kol. Grzegorz Pisarczyk, kol. Robert Pióro oraz kol. Jacek Szafarowicz.
Również młodzież została doceniona i uhonorowana Orlim Lotem – młodzież z SKKT PTTK: Katarzyna Myśliwiec – I Liceum Ogólnokształcące Nowy Sącz, Agnieszka Żak – I Liceum Ogólnokształcące Nowy Sącz, Michał Wnęk – Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 Nowy Sącz, Klaudia Bołoz – Szkoła Podstawowa Łomnica, Martyna Porębska – SP Łomnica, Anna Sopata – SP Łomnica, Martyna Dulak – SP Łomnica, Emilia Toczek – SP Łomnica, Krzysztof Fiedor – SP Łomnica, Małgorzata Fiedor – SP Łomnica, Marcin Gawin – SP Łomnica, Kevin Gryboś – SP Stróże.
Specjalny grawerton od Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej pana Grzegorza Biedronia otrzymała również Sekretarz Oddziału PTTK kol. Dorota Pych, jako podziękowanie za 40 lat pracy zawodowej w turystyce.
Po nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas na przedstawienie sprawozdań z działalności Oddziału za kadencję 2017-2022. Po wystąpieniach sprawozdawczych poszczególnych komisji, przeprowadzono wybory do Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu na kadencję 2022-2026, w wyniku których wybrano nowe władze:

Prezes – Adam Sobczyk
I-Wiceprezes – Michał Mółka
II-Wiceprezes – Jan Bodziony
Sekretarz – Dorota Pych
Skarbnik – Eugeniusz Bednarek
Członek Zarządu – Jolanta Biel
Członek Zarządu – Magdalena Bułat
Członek Zarządu – Tadeusz Czubek
Członek Zarządu – Wiesław Leśniara
Członek Zarządu – Tadeusz Maciaś
Członek Zarządu – Władysław Żebrak

Wybrano także Komisję Rewizyjną PTTK „Beskid” w Nowym Sączu na kadencję 2022-2026:

Prezes – Anna Rojek-Leśnik
Z-ca Prezesa – Marian Baran
Sekretarz – Dominika Kroczek
Członek – Stanisława Janur
Członek – Robert Zbieg

Wybrano również delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK, a reprezentować nasz oddział będą:

Eugeniusz Bednarek
Jolanta Biel
Wojciech Bocheński
Tadeusz Czubek
Wiesław Leśniara
Stanisław Leśnik
Michał Mółka
Wiesław Piprek
Adam Sobczyk

65 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu zakończyła Komisja Uchwał i Wniosków, przedstawiając zebranym wnioski do realizacji w przyszłej kadencji, które zostały zgłoszone podczas zjazdu. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia nowych władz oddziału i 65 Walny Zjazd Oddziału Beskid przeszedł do historii.

Rzecznik Prasowy Oddziału PTTK „Beskid” Anna Tobiasz

Zdjęcia Anna Tobiasz