44 Zlot Turystyczny im. majora Juliana Zubka „Tatara”

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - 44 Zlot Turystyczny im. majora Juliana Zubka „Tatara”

dowódcy 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

I X Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna – Wędruj z Nami ! 

Dobrze ponad trzystu uczestników, przy idealnej pogodzie, wzięło w czwartek udział w dwóch tytułowych uroczystościach na Hali Łabowskiej. Oddział „Beskid” PTTK w Nowym Sączu po raz czterdziesty czwarty zorganizował turystyczny zlot pamięci majora Juliana Zubka „Tatara” i jego żołnierzy. Samego Majora oraz partyzantów od pary lat nie ma już między nami, ale rokrocznie przybywają rodziny partyzantów, synowie, córki, a ostatnio już wnukowie.

Spośród rodzin nasz Zlot zaszczycili:

– Pani Krystyna Stendera żona Władysława Stendery psd. Gwidon z rodziną: Janiną Sus, Heleną Sus, Aleksandrą i Grzegorzem Sus

– Pan Jacek Mazanec syn Jana Mazaneca psd. Głaz; 

– Pan Adam Ciesielczyk syn Czesława Ciesielczyka psd. Szatan;  

– Panowie Wiktor i Andrzej Mikusińscy synowie Wiktora Mikusińskiego psd. Protazy i synowa Aldona;  ​

– Pani Monika Ślepiak z synem Adamem – córka i wnuk Adama Ślepiaka  psd. Żar i Heleny (z d. Barbacka) psd. Gencjana  

– Pani Maria Stramka-Ryba żona Romana Stramki – kuriera i kolegi Juliana wraz z Małgorzatą Kłosińską 

– Pan Zbigniew Janeczek sąsiad Państwa Marii i Juliana Zubków – były nauczyciel SP w Łomnicy Zdroju i były burmistrz MiG Piwnicznej Zdroju, uczestnik większości zlotów

– Pani Małgorzata Pierzga była nauczycielka historii w SP w Łomnicy Zdroju.

Wielu dostojnych gości, w tym: Jerzy Jamrozowicz dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju i wicedyrektorka pani Magdalena Kucaba, pana  Radosław Repetowski wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, pan Marek Kroczek zastępcę dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Małopolskiego,  pan Nadleśniczy Wojciech Kurzeja z  Nadleśnictwa w Nawojowej, pan pułkownik Marek  Marcisz, zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Pani  major Dorota Kądziołka Rzeczniczka Prasowa Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, pan Stanisław Leśnik  przedstawiciel Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. 

Najliczniej reprezentowana była młodzież z całego Powiatu z:

Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu (91 osóbz opiekunami: Panem Radosławem Repetowskim, Panią Anną Porębą, Panem Arturem Oleniczem i Panem Bartłomiejem Luberdą. Szkoła wystawiła okazały pododdział Związku Strzeleckiego z jednostki 2006 w Nowym Sączu.

Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (35 osób) z opiekunami: Panem Wojciechem Dominkiem, Panią Anną Farecką i Panią Dorotą Wasak. Szkoła wystawiła mundurową reprezentację przyszłych wojskowych, strażaków i policjantów

Szkoły Podstawowej z Łomnicy Zdroju (24 osoby) z opiekunkami Paniami: Angeliką Barszczak i Moniką Skowron

I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (51 osób) z opiekunami  Panią Agnieszką Szostak, ks. Hieronimem Kosiarskim, Panem Mariuszem Sieczko                                                                          

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu  (43 osoby) z opiekunem: Panem Grzegorzem Damasiewiczem                         

II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (32 osoby) z opiekunami: Panem Mariuszem Skowronem i Panią Eweliną Krupą 

Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (16 osób) z opiekunami: Panią Moniką Wróbel i Panem Piotrem Rychlewskim 

Technikum TEB Edukacja w Nowym Sączu (10 osób) z opiekunem Panem Piotrem Rychlewskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku (26 osób) z opiekunami: Panią Barbarą Bałuc i Panem Wojciechem Czubą

Przed pomnikiem Partyzantów, gdzie honorową wartę zaciągnęli funkcjonariusze Straży Granicznej i przedstawiciele szkół mundurowych. Krótki rys historyczny przedstawił prof. Piotr Rychlewski, a następnie pani Małgorzata Pierzga odczytała Apel Poległych.

Z kolei, przy dźwiękach werbla, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przez delegacje:

 • rodzin partyzantów,
 • Oddziału PTTK „Beskid, 
 • SP z Łomnicy Zdroju, 
 • Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
 • Zespołu Szkół Mundurowych z Marcinkowic. 

Po oficjalnych uroczystościach, młodzież przy ogniskach piekła kiełbaski i słuchała piosenek partyzanckich w wykonaniu zespołu Włóczykije z Łomnicy. Równolegle odbyła się gra terenowa „Poszukiwanie grobów i miejsc pamięci walk partyzanckich wokół Hali Łabowskiej”.

Z dziesięciu biorących udział drużyn, w kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy. W kategorii Szkół Średnich I LO z Nowego Sącza.
Dla zwycięzców i wszystkich biorących udział, Starosta Nowosądecki pan Marek Kwiatkowski, ufundował bardzo cenne nagrody. 

Późnym popołudniem uczestnicy rozpoczęli schodzenie w kierunku Łabowej.

Podziękowania dobroczyńcom:

Sponsorzy Honorowi: 

 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki – zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Kocham Sądeckie” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego,
 • Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza – projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza;

Pozostali darczyńcy:

 • Pani Bożena Danek i Firma Danek z Nowego Sącza,
 • Zespół Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego,
 • Spółdzielnia Pracy „Piwniczanka”,
 • Zarząd Główny PTTK Warszawa,
 • Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu.

Komandor Zlotu Władysław Żebrak