44 Zlot Turystyczny im. majora Juliana Zubka „Tatara”

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - 44 Zlot Turystyczny im. majora Juliana Zubka „Tatara”

dowódcy 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

X Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna – Wędruj z Nami ! 

Przy pięknej, słonecznej i letniej pogodzie 383 uczestników wzięło udział w 44 Turystycznym Zlocie im. majora Juliana Zubka ,,Tatara” i jego żołnierzy, który zorganizował Oddział PTTK ,, Beskid” w Nowym Sączu na Hali Łabowskiej.

Patronat Honorowy nad imprezą objęli: Pan Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki i Pan Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Samego Majora oraz partyzantów od paru lat nie ma już między nami, ale rokrocznie przybywają rodziny partyzantów, synowie, córki, a ostatnio już wnukowie.

Spośród rodzin nasze spotkanie zaszczycili:

 • Pani Krystyna Stendera żona Władysława Stendery psd. Gwidon z rodziną : Janiną Sus, Heleną Sus, Aleksandrą i Grzegorzem Sus;
 • Pan Jacek Mazanec syn Jana Mazaneca psd. Głaz;
 • Pan Adam Ciesielczyk syn Czesława Ciesielczyka psd. Szatan;
 • Panowie Wiktor i Andrzej Mikusińscy synowie Wiktora Mikusińskiego psd. Protazy i synowa Aldona;
 • Panowie Andrzej i Roman Rostoccy synowie Leopolda Frolich-Rostockiego psd. Niedźwiedź z Barbarą i Andrzejem Więzik;
 • Pani Monika Ślepiak z synem Adamem – córka i wnuk Adama Ślepiaka psd. Żar i Heleny (z domu Barbacka) psd. Gencjana;
 • Pani Maria Stramka-Ryba żona Romana Stramki – kuriera i kolegi Juliana wraz z siostrzenicą Małgorzatą Kłosińską;
 • Pan Zbigniew Janeczek sąsiad Państwa Marii i Juliana Zubków – były nauczyciel SP w Łomnicy Zdroju i były burmistrz MiG Piwnicznej Zdroju, uczestnik większości zlotów;
 • Pani Małgorzata Pierzga była nauczycielka historii w SP w Łomnicy Zdroju, radna Gminy Rytro.

Wielu dostojnych gości, w tym: pan Jerzy Jamrozowicz dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju i wicedyrektorka pani Magdalena Kucaba, pan Radosław Repetowski wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, pan Marek Kroczek zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Małopolskiego,  pan Wojciech Kurzeja Nadleśniczy z Nadleśnictwa w Nawojowej, pan pułkownik Marek  Marcisz zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Pani major Dorota Kądziołka Rzeczniczka Prasowa Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, pan Stanisław Leśnik  przedstawiciel Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. 

Najliczniej reprezentowana była młodzież z całego Powiatu Nowosądeckiego z:

Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu (91 osóbz opiekunami: Panem Radosławem Repetowskim, Panią Anną Porębą, Panem Arturem Oleniczem i Panem Bartłomiejem Luberdą. Szkoła wystawiła okazały pododdział Związku Strzeleckiego z jednostki 2006 w Nowym Sączu.

Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (35 osób) z opiekunami: Panem Wojciechem Dominkiem, Panią Anną Farecką i Panią Dorotą Wasak. Szkoła wystawiła mundurową reprezentację przyszłych wojskowych, strażaków i policjantów

Szkoły Podstawowej z Łomnicy Zdroju (24 osoby) z opiekunkami Paniami: Angeliką Barszczak i Moniką Skowron

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku (26 osób) z opiekunami: Panią Barbarą Bałuc i Panem Wojciechem Czubą

I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (51 osób) z opiekunami  Panią Agnieszką Szostak, ks. Hieronimem Kosiarskim, Panem Mariuszem Sieczko 

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu  (43 osoby) z opiekunem: Panem Grzegorzem Damasiewiczem

II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (32 osoby) z opiekunami: Panem Mariuszem Skowronem i Panią Eweliną Krupą 

Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (16 osób) z opiekunami: Panią Moniką Wróbel i Panem Piotrem Rychlewskim 

Technikum TEB Edukacja w Nowym Sączu (10 osób) z opiekunem Panem Piotrem Rychlewskim

Przed pomnikiem Partyzantów, gdzie honorową wartę zaciągnęli funkcjonariusze Straży Granicznej i przedstawiciele szkół mundurowych. Krótki rys historyczny przedstawił prof. Piotr Rychlewski, a następnie pani Małgorzata Pierzga odczytała Apel Poległych.

Z kolei, przy dźwiękach werbla, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przez delegacje:

 • rodzin partyzantów,
 • Oddziału PTTK „Beskid, 
 • SP z Łomnicy Zdroju, 
 • Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
 • Zespołu Szkół Mundurowych z Marcinkowic. 

Po oficjalnych uroczystościach, młodzież przy ogniskach piekła kiełbaski i słuchała piosenek partyzanckich w wykonaniu zespołu ,,Włóczykije” z Łomnicy.

Równolegle odbyła się gra terenowa „Poszukiwanie grobów i miejsc pamięci walk partyzanckich wokół Hali Łabowskiej”. Z dwunastu biorących udział drużyn 3-osobowych, w kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy w składzie: Marcelina Kowalik, Julia Żywczak, Jan Polański, 2 miejsce zajęła również drużyna ze SP w Łomnicy Zdroju: Aleksandra Bołoz, Liliana Gomulak, Mateusz Wnęk, 3 miejsce zajęła SP w Powroźniku: Aleksandra Chorążyk, Zofia Syjud, Oskar Miler. W kategorii szkół średnich zwyciężyła drużyna z I LO w Nowym Sączu w składzie: Zuzanna Wojciechowska, Natalia Cabała, Joanna Magda, 2 miejsce zajęło II LO w Nowym Sączu: Ewelina Słowińska, Louiza Colin, Piotr Sasak, 3 miejsce zajął ZS NR 1 w Nowym Sączu: Mateusz Janur, Kacper Janus, Filip Kuźma.
Dla zwycięzców i wszystkich biorących udział, Starosta Nowosądecki pan Marek Kwiatkowski, ufundował bardzo piękne medale i cenne nagrody. 

Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali pamiątkowe odznaki, wodę mineralną ,,Piwniczanka” oraz gadżety reklamowe ,,Piwniczanki”, Zespołu Parków Krajobrazowych i Banku Spółdzielczego.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu wystawił namiot promocyjny, w którym zaprezentował sprzęt służbowy używany na co dzień w służbie. Natomiast Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego również wystawił namiot promocyjny z konkursami i nagrodami dla młodzieży.

Zarząd Główny PTTK w Warszawie przygotował siatko-plecaki z logo PTTK wypełnione materiałami promocyjnymi, które zostały rozdane opiekunom i młodzieży zachęcając do wędrowania z PTTK.

Późnym popołudniem uczestnicy rozpoczęli schodzenie w kierunku Łabowej, gdzie czekały na nich autokary.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki, którym ta impreza mogła się odbyć dla tak licznej grupy turystów.

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu ,,Kocham Sądeckie” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

Podziękowania sponsorom:

Sponsorzy Honorowi: 

 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki – zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Kocham Sądeckie” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego,
 • Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza – projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza;

Pozostali sponsorzy:

 • Pani Bożena Danek i Firma Danek z Nowego Sącza,
 • Zespół Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego,
 • Spółdzielnia Pracy „Piwniczanka”,
 • Zarząd Główny PTTK Warszawa,
 • Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu,
 • PTTTK Oddział ,,Beskid” w Nowym Sączu.

Komandor Zlotu Władysław Żebrak