43 Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „ Tatara”

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - 43 Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „ Tatara”

43 Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „ Tatara” odbył się pod Honorowym Patronatem Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Woj. Małopolskiego oraz Pana Grzegorza Biedronia Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Patronatem Medialnym wydarzenie zostało objęte przez Radio RDN Małopolska Nowy Sącz, Gazetę i Portal Informacyjny miastoNS, Naszą Telewizję Sądecką NTV oraz Redakcję wydawnictwa „Echo Beskidu”.
W czwartek, 22 września 2022 r. tradycyjnie, na Hali Łabowskiej odbył się Zlot Turystyczny imienia majora Juliana Zubka „Tatara”- dowódcy 9-tej Kompanii 3 Batalionu 1- go Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.
W ulewnym deszczu przybyło na Halę Łabowską około 200 uczestników, wśród których przeważała młodzież szkolna. Pogoda nie sprzyjała, jednak podczas głównych uroczystości przed pomnikiem, przestało padać.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Panowie Krzysztof i Andrzej Zubek synowie Marii ps. Tatarzyna i Juliana ps. Tatar z żoną Joanną- córką Zygmunta Główczyka ps. Bóbr, Pan Jacek Mazanec, syn Jana Mazaneca ps. Głaz, Pan Adam Ciesielczyk syn Czesława Ciesielczyka ps. Szatan, Panowie Wiktor i Andrzej Mikusińscy synowie Wiktora Mikusińskiego ps. Protazy, Pani Monika Ślepiak z synem Adamem- córka i wnuk Adama Ślepiaka ps. Żar i Heleny ( z d. Barbacka) ps. Gencjana oraz Pani Maria Stramka- Ryba żona Romana Stramki – kuriera i kolegi Juliana Zubka.
Gościli również: Prezes Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Pan Adam Sobczyk oraz członkowie Zarządu Panie Dorota Pych, Dominika Kroczek i Pan Władysław Żebrak, Anna Tobiasz Rzecznik Prasowy ZO PTTK „Beskid” oraz przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej Pan Janusz Pietrzak wraz z członkami Komisji, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju, Pan Jerzy Jamrozowicz , oraz wicedyrektor Pani Magdalena Kucaba, Pan Marek Kroczek – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego, Pan Michał Popiela z Nadleśnictwa w Nawojowej, Pan major SG Sławomir Gumulak – Zastępca Naczelnika Wydziału Reprezentacyjnego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, która wystawiła posterunek honorowy przed pomnikiem.
W Zlocie licznie uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa z Łomnicy Zdroju, w tym harcerze (13 osób) opiekunowie: Pani Magdalena Kucaba i Pan Jerzy Jamrozowicz.
2. I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, opiekunowie: Pan Wojciech Kurek, Pan Andrzej Fałowski, Ks. Hieronim Kosiarski i Pan Sebastian Jermakowicz (60 osób)
3. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu, opiekunowie: Pani Anna Tobiasz i Pan Władysław Żebrak, (44 osoby).
4. Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, opiekun-Siostra Eliza, (8 osób).
5. II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, opiekunowie: Pan Mariusz Skowron i Pan Łukasz Sommer (16 osób).
6. Katolicka Szkoła Podstawowa, opiekun Pani Karolina Zielińska (6 osób )
7. Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, opiekunowie: Pani Dorota Staroń i Pan Piotr Rychlewski ( 22 osoby).
Przed pomnikiem partyzantów przywitał uczestników Komandor Zlotu Pan Marek Pisiewicz. Straż Graniczna wystawiła wartę. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego przez harcerzy z Łomnicy Zdroju i wszystkich zgromadzonych. Następnie komandor imiennie przywitał gości i przybyłą wraz z opiekunami młodzież.
Z kolei delegacje: Straży Granicznej, Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej w Łomnicy-Zdroju oraz rodzin partyzantów złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod pomnikiem partyzantów. Pan Wiktor Mikusiński syn Wiktora Mikusińskiego ps. Protazy, wygłosił wspomnienie. Następnie Pani Anna Tobiasz, nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu przypomniała historię działania grup partyzantów podczas II wojny światowej.
Prezes Oddziału PTTK „Beskid” Pan Adam Sobczyk, podziękował młodzieży za tak liczny i ważny udział.
W kolejnym punkcie, komandor podziękował Pani Dorocie Pych – kierowniczce biura Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu i pracownikom za ogromny wkład w organizację Zlotu, sponsorom i zaprosił gości i młodzież do schroniska, w którym młodzież szkoły podstawowej z Łomnicy zaprezentowała pieśni partyzanckie i turystyczne przeplatane opowieściami i wspomnieniami synów partyzantów Tatara.
Niestety nie udało się zorganizować II biegu partyzanckiego na orientację ze względu na ulewny deszcz, ale udało się przeprowadzić konkurs wiedzy o batalionie Zubka. Uczestnicy, którzy brali udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe.
Tak zakończył się 43 Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „Tatara” i młodzież zadowolona ze spotkania pokoleniowego pomaszerowała do autokarów.
Składamy podziękowania sponsorom: Urzędowi Marszałkowskiemu woj. Małopolskiego, Panu Grzegorzowi Biedroniowi Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej, firmie PMP- Style Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Pani Bożenie Danek i firmie Danek w Nowym Sączu, Spółdzielni Pracy „Piwniczanka” w Piwnicznej-Zdroju, Zespołowi Parków Krajobrazowych woj. Małopolskiego, Oddziałowi PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
Głównym organizatorem Zlotu był Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na Zlot pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Dzień wcześniej komandor zlotu Marek Pisiewicz i Wacław Rojek wraz z Joanną i Krzysztofem Zubek złożyli kwiaty na grobie Marii i Juliana Zubków w Piwnicznej Zdroju.

Zapraszamy w przyszłym roku.

Komandor Zlotu: Marek Pisiewicz