23 stycznia Noworoczne Spotkanie Opłatkowe

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - 23 stycznia Noworoczne Spotkanie Opłatkowe

Po dwóch latach przerwy, spowodowanych pandemią, 23 stycznia 2023 Oddział PTTK „Beskid” mógł się ponownie spotkać na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Punktualnie o godzinie 17:00 zebrali się w siedzibie Oddziału jego działacze oraz zaproszeni goście. Prezes Oddziału PTTK „Beskid” przywitał wszystkich zgromadzonych. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie: Poseł na Sejm RP oraz wieloletni członek PTTK „Beskid” – pan Patryk Wicher, Szef Biura Poselskiego Patryka Wichra – pan Jakub Kruczek, pan Andrzej Zarych- dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu, pan Krzysztof Głuc – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, pani Justyna Tokarczyk – Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, pan Paweł Cieślicki – Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej, pani Bożena Danek z firmy „Danek” w Nowym Sączu, proboszcz Bazyliki Kolegiackiej Św. Małgorzaty w Nowym Sączu – ks. dr Jerzy Jurkiewicz, kapelan Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu – ks. Krzysztof Czech.
Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia pamięci zmarłych w ostatnich dwóch latach działaczy PTTK, którzy wędrują już po niebiańskich szlakach. Następnie o artystyczno-kulturalne doznania zadbał Zespół „Sądeczoki” z Miejskiego Młodzieżowego Domu Kultury, pod opieką pani Barbary Sławeckiej – kierownika artystycznego oraz pani Małgorzaty Grodzkiej-Kądziołka – choreografki zespołu. Zespół zachwycił wykonaniem najbardziej znanych kolęd i pastorałek, a najmłodsza część zespołu skradła serca widzów pięknymi lachowskimi życzeniami. Przyszedł również czas na coś dla ciała, zorganizowane przez Zespół Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu, czyli sądecki „Gastronom”. Obsługą kelnerską i gastronomiczną kierował pan mgr. inż. Paweł Kopczyński – nauczyciel zawodu w Zespole Szkół nr 1. Po życzeniach noworocznych złożonych przez Prezesa Oddziału PTTK „Beskid” pana Adama Sobczyka, kapelan sądeckiego PTTK, ks. Krzysztof Czech, zadbał również o duchowy wymiar spotkania i rozpoczął tradycyjne „dzielenie się opłatkiem”.
Oby ten rozpoczęty 2023 rok przyniósł wszystkim ludziom gór pomyślność, zdrowie, szczęście i radość oraz wiele kilometrów na sądeckich szlakach górskich!

Rzecznik Prasowy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
Anna Tobiasz

Zdjęcia Anna Tobiasz