Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi

Akcja „PTTK dla Niepełnosprawnych” w Oddziale „Beskid” jest prowadzona już od kilku lat. Do tej pory były to przede wszystkim wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Komisje Młodzieżową. Jak wiadomo osoby specjalnej troski to także dorośli, którzy z racji choroby nie mogą samodzielnie brać czynnego udziału w życiu turystyczno-krajoznawczym. Dostrzegając potrzeby tych ludzi 20.12.2002 r. w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu utworzono Komisje Integracji z Niepełnosprawnymi, skupiającą grono osób chętnych do działalności na rzecz niepełnosprawnych (przewodników, organizatorów turystyki, opiekunów SKKT PTTK, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, młodzież szkolną, studentów).

Cele i założenia Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi to:

a) organizacja imprez (wycieczki krajoznawcze, zabawy integracyjne, pikniki, ogniska, kuligi);

b) opracowanie i realizowanie przez komisje tras dostępnych na różnych poziomach sprawności

c) konsultacje i realizacja założeń Rady do Spraw Niepełnosprawnych przy Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie;

d) wyznaczenie miejsc i obiektów udostępnionych dla osób niepełnosprawnych;

e) współpraca z innymi komisjami, przy PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu:

– opis dostępności zabytków – Komisja Opieki nad Zabytkami;

– zdobywanie odznak dla niepełnosprawnych – Komisja Krajoznawcza;

– opis dostępności szlaków dla niepełnosprawnych – Komisja Turystyki Górskiej;

– organizacja rejsów dla niepełnosprawnych – Yacht Club;

– propagowanie założeń integracji wśród młodzieży – Komisja Młodzieżowa;

Jedną z pierwszych inicjatyw Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi było zorganizowanie cyklu imprez turystycznych pod hasłem „Przyjaźń prostuje szlaki”