Koło Przewodników

Zarząd Koła Przewodników: 
Wiesław Piprek – prezes
Dominika Kroczek – wiceprezes
Lech Traciłowski – wiceprezes
Jolanta Biel,  Kazimierz Fyda – sekretarz
Marzena Poręba-Pietrzak , Marian Baran – skarbnik
Barbara Bałuc – kronikarz, kontakt z mediami
Tadeusz Maciaś – ewidencja
Karol Krokowski – gazda Betlejemki

Komisja Rewizyjna:
Jan Oleksy – przewodniczący
Stanisława Janur
Leszek Nowak

Sekcja szkoleniowa:
Dominika Kroczek
Barbara Bałuc
Marian Baran
Karol Krokowski
Lech Traciłowski

 
 
.