zaproszenie

PROMOCJA KSIĄŻKI AUTORSTWA KS. DR ANDRZEJA JEDYNAKA

PROMOCJA KSIĄŻKI AUTORSTWA KS. DR ANDRZEJA JEDYNAKA „MARTYROLOGIA DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI TARNOWSKIEJ W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ” W ostatnią sobotę (14.05) w sądeckim Muzeum odbyła się promocja książki ks. dr Andrzeja Jedynaka „Martyrologia duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej” wydana w … Czytaj dalej

Wędruj z PTTK – Mają pieniądze.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym Sączu przystąpiło do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. „ MAŁOPOLSKA GOŚCINNA „. Złożyli projekt „na realizacje zadania 2,3 – promocja … Czytaj dalej

Zdobywaj „Koronę Beskidu Sądeckiego”

Zapraszamy i zachęcamy miłośników wędrówek górskich do zdobywania nowej odznaki Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Szczegóły w zakładce KTG.

50 – lecie Komisji Turystyki Kolarskiej – Rowerowej PTTK Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu

W dniu 10 października 20l5 r. w Oddziale „Beskid” Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Nowym Sączu zebrała się brać kolarska, aby świętować 50 – lecie działalności Komisji Turystyki Rowerowej, działającej w Oddziale od l kwietnia 1965r.. Zmiana nazwy z … Czytaj dalej

Lokal w Piwnicznej do wynajęcia

O G Ł O S Z E N I E ! Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9 wydzierżawi od dnia 1 października 2015 r. lokal wraz z działką o powierzchni 0.1017 ha, położoną w Piwnicznej Zdroju … Czytaj dalej

znakZapraszamy na szlaki turystyczne Małopolski

Przewodnik po zabytkach Nowego Sącza

Koło Przewodników Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu z okazji Jubileuszu 60-lecia swego istnienia w czerwcu 2014 r. wznowiło wydanie uaktualnionego „Przewodnika po zabytkach Nowego Sącza” – jest to praca zbiorowa pod redakcją Ireny Styczyńskiej i Wiesława Piprka. … Czytaj dalej

Rabaty dla członków PTTK

Na mocy zawartej w dniu 11 stycznia 2011 r. umowy pomiędzy Polskimi Kolejami Linowymi S.A. w Zakopanem a Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, Członkowie Towarzystwa posiadający ważną legitymację PTTK uzyskują rabat w wysokości 10% (dziesięć procent) na wybrane usługi.  Szczegóły … Czytaj dalej

Informacja o ubezpieczeniu członków PTTK

Droga Koleżanko i Drogi Kolego! dzięki członkostwu w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym (PTTK), automatycznie zostajesz objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ze szczegółami (w jakim okresie i w jakich okolicznościach obowiązuje, itp.) możesz zapoznać się na stronie Zarządu Głównego … Czytaj dalej