Waligóra Krzysztof

Przewodnik Beskidzki, Pilot

Uprawnienia: Przewodnik Górski Beskidzki, Pilot Wycieczek

Specjalizacja: Beskidy, Pieniny i okolice Krakowa

Preferuję wycieczki górskie i rowerowe