Rychlewski Piotr

Przewodnik Beskidzki, Terenowy, Pilot

Uprawnienia: przewodnik górski beskidzki, przewodnik terenowy, pilot wycieczek przodownik turystyki górskiej.

Specjalizacja: Beskidy, Pieniny, Bieszczady, Pogórza, Słowacja, Węgry.

Preferuję wycieczki górskie, objazdowe, miejskie, tematyczne (np. śladami Łemków, chasydów itp.), pilotaż – dla wszystkich grup wiekowych (młodzież, dorośli, seniorzy).