Oracz Paulina

Przewodnik Beskidzki, Pilot

Uprawnienia: Przewodnik Górski Beskidzki, Pilot Wycieczek, Organizator imprez turystycznych.

Specjalizacja: Beskidy, Pieniny, Gorce.

Preferuję wycieczki górskie