Nowakowski Marek

Przewodnik Beskidzki, Pilot

Uprawnienia: Przewodnik Górski Beskidzki, Instruktor Przewodnictwa, Pilot Wycieczek

Specjalizacja: Całe Beskidy, Pieniny, Pogórze Rożnowskie

Preferuję wycieczki górskie i objazdówki (terenowe, miejskie)