Migacz Kinga

Przewodnik Beskidzki, Pilot

Uprawnienia: Przewodnik Beskidzki, Pilot Wycieczek, Przewodnik Ojcowskiego Parku Narodowego

Specjalizacja: Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy.

Preferuję wycieczki górskie oraz szkolne.