Baran Marian

Przewodnik Beskidzki, Terenowy, Pilot

Uprawnienia: Przewodnik Górski Beskidzki, Przewodnik Terenowy, Pilot Wycieczek

Specjalizacja: Całe Beskidy (w tym Gorce, Bieszczady), Pieniny, Małopolska, Dolny Śląsk, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Słowacja (Spisz, Lewocza, Stara Lubovnia, Preszów, Koszyce, Bardejów), Węgry (Miszkolc, Eger, Budapeszt)

Preferuję wycieczki górskie i objazdówki (terenowe, miejskie)