Odznaczenia oraz wyróżnienia

Strona główna - O oddziale - Odznaczenia oraz wyróżnienia

Członkowie Honorowi
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego

Członek Honorowy PTTK jest najwyższym wyróżnieniem w PTTK. Godność nadawana jest członkom zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Nadawanie godności Członka Honorowego PTTK należy do kompetencji Walnego Zjazdu PTTK. Wniosek w tej sprawie składa Zarząd Główny PTTK.

Godność Członka Honorowego PTTK otrzymali następujący członkowie Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu:

Członek Honorowy
Oddziału PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu

Godność „Członek Honorowy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu jest najwyższym wyróżnieniem na szczeblu Oddziału.

Wyróżnienie nadawane jest dla członków PTTK za szczególne osiągnięcia w pracy i działalności na rzecz Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu od 2005r.

61 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 11 marca 2005 r. podjął uchwałę o ustanowieniu najwyższego wyróżnienia „Członek Honorowy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu uwzględniając 100-letnią nieprzerwaną działalność Oddziału oraz inicjatywę uhonorowania długoletniej zasłużonej i społecznej działalności działaczy na rzecz Oddziału. Nadawanie godności Członka Honorowego Oddziału PTTK należy do kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału PTTK. Wniosek w tej sprawie składa Zarząd Oddziału PTTK „Beskid”

61 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 11.03.2005 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

62 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 27.03.2009 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

63 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 18.03.2013 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

64 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 27.03.2017 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

65 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 22.06.2022 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom: