Piotr Piwowar w górach

Piotr Piwowar urodzony 27.06.1949 roku w Nowym Sączu.

Mówię o sobie:

  • nauczycielstwo to moje powołanie;
  • nauczanie w szkole to moja praca zawodowa;
  • nauczanie pozalekcyjne i pozaszkolne poprzez turystykę i krajoznawstwo to moja pasja;
  • nauczanie, narciarstwo i pszczelarstwo to moje hobby.

 

Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, a następnie studiów na wydziale matematyczno – fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie pracowałem przez 38 lat, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów ogólno mechanicznych, opiekując się równocześnie Szkolnym Kołem Krajoznawczo – Turystycznym PTTK i działając w Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dobra dzieci, młodzieży, nauczycieli i szkolnictwa.

 

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego należę od 1968 roku. Od 1969 jestem przewodnikiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie, a od 1973 roku Przewodnikiem Beskidzkim PTTK.

 

W latach, 1970 – 72 jako student, byłem prezesem Koła PTTK Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Już w wtedy dla grup mi rówieśniczych – studentów WSP organizowałem i prowadziłem liczne wycieczki, zimowiska, obozy letnie i rajdy turystyczne, których głównym celem było poznawanie przyrody, historii i piękna Kraju Ojczystego, odpoczynek od trudów studiowania, wzmacnianie sił fizycznych i psychicznych potrzebnych do dalszej nauki i pracy oraz integracja braci studenckiej.

 

Po podjęciu pracy zawodowej nauczyciela w Nowym Sączu od 1972 roku, rozumiejąc możliwości i siłę oddziaływania turystyki i krajoznawstwa na procesy poznawcze, kształcące i wychowawcze dzieci, młodzieży i dorosłych dostrzegłem konieczność merytorycznego ukierunkowania działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej w SKKT – PTTK środowiska sądeckiego. Wspólnie z kilkoma nauczycielami doprowadziliśmy do powstania Rady Opiekunów SKKT, którą po kilku latach przekształciliśmy w Komisję Młodzieżową Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu, przekazując ją sukcesywnie w ręce młodszych kolegów i koleżanek. Przez 20 lat programowałem jej działalność w zakresie organizacyjnym poznawania Kraju Ojczystego, poprzez edukacyjne wycieczki piesze, autokarowe, rowerowe, narciarskie, rajdy, złazy, zloty, konkursy krajoznawcze, konkursy krasomówcze, konkursy plastyczne, konkursy muzyczne i wokalne – Festiwale Piosenki Turystycznej, zebrania szkoleniowe przedstawicieli poszczególnych szkół, kursy na stopień Organizatora Turystyki w środowisku młodzieżowym, wakacyjne obozy wędrowne, zimowe obozy narciarskie i wiele… innych.

 

Uczestniczyłem z młodzieżą w Międzynarodowym Turystycznym Zlocie Przyjaźni Młodzieży w Berlinie, w Międzynarodowym Marszu Żywych na terenie byłego obozu zagłady w Oświęcimiu – Brzezince upamiętniającego holokaust, w pracach społecznych przy odbudowie zabytkowej starówki Zamościa, akcjach „Sprzątanie Świata” na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i Popradzkiego Parku Krajobrazowego i wielu… innych. Opiekowałem się zarówno młodzieżą szczególnie uzdolnioną jak i mającą trudności naukowe, wychowawcze i zdrowotne. Swoich uczniów zachęcałem do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, a niektórym pomagałem w początkowej fazie studiów politechnicznych. Propagowałem i sam tak robiłem, wychowywanie młodzieży w duchu pokoju i patriotyzmu oraz kształtowania wszelkich pozytywnych cech charakteru poprzez nauczanie w miejscach pamięci narodowej, w scenerii zabytków narodowych, w muzeach, a nawet w nowoczesnych zakładach pracy.

 

Byłem inicjatorem i współautorem Biuletynu Informacyjnego Rady Opiekunów SKKT, inicjatorem i współautorem publikacji wydanej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu – Poradnik Organizatora Turystyki w Środowisku Młodzieżowym, pomysłodawcą czasopisma – kwartalnika – Echo Beskidu, wydawanego do chwili obecnej, już od 20 lat przez Oddział PTTK Beskid w Nowym Sączu oraz autorem licznych edukacyjnych artykułów o tematyce narciarskiej i przyrodniczej.

 

Włączyłem się w organizowanie ogólnopolskich imprez na naszym terenie: XV i XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego oraz Ogólnopolskiego Konkursu – Poznajemy Ojcowiznę. Organizowałem kilkakrotnie międzynarodową wymianę młodzieży we współpracy z Ministerstwem do Spraw Młodzieży i Kobiet.

 

Przewodnicząc przez 16 lat Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK Odział Beskid w Nowym Sączu organizowałem coroczne rajdy narciarskie dla młodzieży po pasmach Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej Beskidu Sądeckiego, w programie, których zawsze zawarte były elementy poznawcze, kształcące, wychowawcze, turystyczne, sportowe i kulturalne. Współorganizowałem wycieczki i wyprawy narciarskie o wyższym stopniu trudności dla dorosłych po Karpatach w Polsce, Słowacji, Ukrainie i Rumuni, po Sudetach w Polsce i Czechach, po Alpach Włoskich – Dolomitach i po Jotuheimen – najwyższych górach Skandynawii.

 

W nauczaniu stosując zasadę łączenia teorii z praktyką daję młodzieży przykład własną osobą, pracując również fizyczne przy znakowaniu i utrzymywaniu w sprawności 110km turystycznych szlaków narciarskich w Beskidzie Sądeckiem.

 

Jako Sędzia Związkowy Polskiego Związki Narciarskiego sędziuję na mistrzostwach szkolnych, międzyszkolnych oraz Międzynarodowych Mistrzostwach Polski FIS – PZN w konkurencjach alpejskich.

 

Promuję pozytywne zachowania i postawy, dbałość o bezpieczeństwo, o zdrowie, o czystość i estetykę osobistą, o estetykę środowiska nauki i pracy oraz naturalnego środowiska przyrodniczego. W różnego rodzaju współzawodnictwach, propaguję zasadę „czystej gry”, hasła „sport i turystyka zapobiegają agresji”, „w służbie kultury szlaku”, „orli lot”… zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej….

 

Moja praca nauczycielska i działalność społeczna została dostrzeżona przez organizacje państwowe, resortowe oraz społeczne i odznaczono mnie min.: Odznaka Przyjaciel Dziecka, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki, dwukrotnie Złota Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży, Złota Honorowa Odznaka PTTK, Odznaka Honorowa Zasłużony Przewodnik PTTK, Odznaka Honorowy Przodownik Narciarski PTTK.

 

Staram się być osobą skromną, wszystkim życzliwą i przyjazną.