Władze Oddziału

W dniu 18marca 2013 r. odbył się 63 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid”, podczas którego delegaci dokonali między innymi wyboru nowych władz, oto nasi wybrańcy:

63. Walny Zjazd32

Prezes – Adam Sobczyk
I Wiceprezes – Stanisław Leśnik,
II wiceprezes – Michał Mółka,
Sekretarz – Dorota Pych,
Skarbnik – Eugeniusz Bednarek,

pozostali członkowie Zarządu:
Tadeusz Czubek,

– Wiesław Leśniara,
– Mieczysław Witowski,
– Władysław Żebrak,
– Tadeusz Maciaś,
– Magdalena Tomasiak.

Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu:

Prezes – Cecylia Jabłńska,
Wiceprezes – Zofia Winiarska-Hebenstreit,
Sekretarz – Dominika Kroczek,
Członek – Marian Baran,

Sąd Koleżeński Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu:

Prezes – Halina Haraf,
Wiceprezes – Stanisława Janur,
Sekretarz – Franciszek Kotarba,
Członek – Jolanta Biel,
Członek – Jerzy Baranowski.