Władze Oddziału

W dniu 27marca 2017 r. odbył się 64 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid”, podczas którego delegaci dokonali między innymi wyboru nowych władz, oto nasi wybrańcy:

Prezes – Adam Sobczyk
I Wiceprezes – Stanisław Leśnik,
II wiceprezes – Michał Mółka,
Sekretarz – Dorota Pych,
Skarbnik – Eugeniusz Bednarek,

pozostali członkowie Zarządu:

– Jan Bodziony.
– Magdalena Bułat,
– Tadeusz Czubek,
– Wiesław Leśniara,
– Tadeusz Maciaś,
– Władysław Żebrak.
– Rzecznik Prasowy O/PTTK – Anna Katarzyna Zygmunt.

Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu:


Prezes – Cecylia Jabłońska
Wiceprezes – Anna Rojek-Leśnik
Sekretarz – Dominika Kroczek
Członkowie:
Marian Baran
Jolanta Biel

Sąd Koleżeński Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu:
Przewodnicząca – Halina Haraf
Zastępca Przewodniczącej – Stanisława Janur
Sekretarz – Franciszek Kotarba
Członkowie:
Jerzy Baranowski
Małgorzata Borsukowska- Stefaniczek