Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „BESKID” w Nowym Sączu

Adres biura: ul. Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz

Godziny otwarcia Oddziału:


poniedziałek – czwartek od 9.00 do 15.00, piątek od 13.00 do 17.00.
Sobota-niedziela: nieczynne

tel./fax: (018) 443-74-57
strona www: http://beskid.pttk.pl
e-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl

KRS 0000045367 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego