Regulamin odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

Wzór odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

Wzór odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

§ 1
Odznaka Korona Beskidu Sądeckiego jest odznaką regionalną Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej Beskidu Sądeckiego. Odznakę Korona Beskidu Sądeckiego ustanowiono w 60- lecie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego odznaki GOT PTTK w Nowym Sączu, przypadającego w 2014 roku.
§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.
§ 4
Aby zdobyć odznakę należy pokonać 35 szczytów w Beskidzie Sądeckim.
§ 5
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 6
Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
§ 7
Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:
• Na stronie tytułowej-Imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, ewentualnie nr telefonu lub inny kontakt.
• Na kolejnych stronach- potwierdzenia zdobytych poszczególnych szczytów, data wycieczki.
• Miejsce na weryfikację.
§ 8
Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej lub podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika z uprawnieniami na ten teren.

§ 9
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy są zwolnieni z uzyskiwania potwierdzeń z wycieczek wymienionych w par.8.
§ 10
Ubiegający się o odznakę Korona Beskidu Sądeckiego, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.
§ 11
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przestawia się odpowiednią pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki Korona Beskidu Sądeckiego oraz pieczątką KTG wraz z podpisem weryfikującego przodownika turystyki górskiej.
§ 12
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki Korona Beskidu Sądeckiego , uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§ 13
Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
§ 14
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
§ 15
Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Uchwałą Nr 10/2014 w dniu 16.06.2014 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

WYKAZ SZCZYTÓW DO ODZNAKI KORONA BESKIDU SĄDECKIEGO

Lp. Nazwa szczytu Wysokość n.p.m. Pasmo Potwierdzenie zdobycia z datą
1 Radziejowa 1262 Pasmo Radziejowej
2 Złomisty Wierch 1224 Pasmo Radziejowej
3 Mała Radziejowa 1207 Pasmo Radziejowej
4 Wielka Przehyba 1193 Pasmo Radziejowej
5 Wielki Rogacz 1182 Pasmo Radziejowej
6 Przehyba 1175 Pasmo Radziejowej
7 Skałka 1163 Pasmo Radziejowej
8 Mały Rogacz 1162 Pasmo Radziejowej
9 Mała Przehyba 1155 Pasmo Radziejowej
10 Jasiennik 1128 Pasmo Radziejowej
11 Czeremcha 1124 Pasmo Radziejowej
12 Zgrzypy 1120 Pasmo Radziejowej
13 Jaworzyna Krynicka 1114 Pasmo Jaworzyny Kr.
14 Wielka Bukowa 1004 Pasmo Jaworzyny Kr.
15 Wierch nad Kamieniem 1084 Pasmo Jaworzyny Kr.
16 Runek 1082 Pasmo Jaworzyny Kr.
17 Pieniążna 1078 Pasmo Radziejowej
18 Bukowa 1077 Pasmo Jaworzyny Kr.
19 Czubakowska 1069 Pasmo Jaworzyny Kr.
20 Jaworzyny 1068 Pasmo Radziejowej
21 Pusta Wielka 1061 Pasmo Jaworzyny Kr.
22 Spadzie 1058 Pasmo Radziejowej
23 Łysiny 1052 Pasmo Radziejowej
24 Hala Pisana 1044 Pasmo Jaworzyny Kr.
25 Wargulszańskie Góry 1035 Pasmo Jaworzyny Kr.
26 Międzyradziejówki 1035 Pasmo Radziejowej
27 Kotylniczy Wierch 1032 Pasmo Jaworzyny Kr.
28 Sokołowska Góra 1028 Pasmo Jaworzyny Kr.
29 Jawor 1027 Pasmo Jaworzyny Kr.
30 Kiczora 1024 Pasmo Radziejowej
31 Eliaszówka 1023 Pasmo Radziejowej
32 Czeremcha Zachodnia 1015 Pasmo Radziejowej
33 Parchowatka 1004 Pasmo Jaworzyny Kr.
34 Złotułki 1001 Pasmo Radziejowej
35 Jaworzynka 1001 Pasmo Jaworzyny Kr.