Regulamin odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

Mapa Korony Beskidu Sądeckiego

Wzór odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

Wzór odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

§ 1
Odznaka Korona Beskidu Sądeckiego jest odznaką regionalną Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej Beskidu Sądeckiego. Odznakę Korona Beskidu Sądeckiego ustanowiono w 60- lecie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego odznaki GOT PTTK w Nowym Sączu, przypadającego w 2014 roku.
§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.
§ 4
Aby zdobyć odznakę należy pokonać 35 szczytów w Beskidzie Sądeckim.
§ 5
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 6
Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
§ 7
Podstawą weryfikacji odznaki Korona Beskidu Sądeckiego jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Książeczkę można zakupić w sekretariacie Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

§ 8
Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej lub podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika z uprawnieniami na ten teren.

§ 9
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy są zwolnieni z uzyskiwania potwierdzeń z wycieczek wymienionych w par.8.
§ 10
Ubiegający się o odznakę Korona Beskidu Sądeckiego, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.
§ 11
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przestawia się odpowiednią pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki Korona Beskidu Sądeckiego oraz pieczątką KTG wraz z podpisem weryfikującego przodownika turystyki górskiej.
§ 12
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki Korona Beskidu Sądeckiego , uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§ 13
Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
§ 14
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
§ 15
Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Uchwałą Nr 10/2014 w dniu 16.06.2014 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

WYKAZ SZCZYTÓW DO ODZNAKI KORONA BESKIDU SĄDECKIEGO
Lp. Nazwa szczytu Wysokość Pasmo GPS szczytów
1 Radziejowa 1262 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 58’’ N; 20o 36’ 16’’ E
2 Złomisty Wierch 1224 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 66’’ N; 20o 34’ 39’’ E
3 Mała Radziejowa 1207 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 09’’ N; 20o 35’ 43’’ E
4 Wielka Przehyba 1193 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 02’’ N; 20o 34’ 16’’ E
5 Wielki Rogacz 1182 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 24’’ N; 20o 36’ 37’’ E
6 Przehyba schr. 1175 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 56’’ N; 20o 33’ 36’’ E
7 Skałka 1163 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 22’’ N; 20o 32’ 21’’ E
8 Mały Rogacz 1162 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 11’’ N; 20o 36’ 34’’ E
9 Mała Przehyba 1155 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 07’’ N; 20o 33’ 01’’ E
10 Jasiennik 1128 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 38’’ N; 20o 32’ 25’’ E
11 Czeremcha 1124 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 34’’ N; 20o 32’ 06’’ E
12 Zgrzypy 1120 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 33’’ N; 20o 34’ 00’’ E
13 Jaworzyna Krynicka 1114 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 25’ 05’’ N; 20o 53’ 44’’ E
14 Wielka Bukowa 1104 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 25’ 08’’ N; 20o 52’ 09’’ E
15 Wierch nad Kamieniem 1084 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 29’ 05’’ N; 20o 47’ 38’’ E
16 Runek 1082 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 26’ 29’’ N; 20o 52’ 25’’ E
17 Pieniążna 1078 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 09’’ N; 20o 33’ 13’’ E
18 Bukowa 1077 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 25’ 40’’ N; 20o 52’ 27’’ E
19 Czubakowska 1069 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 26’ 17’’ N; 20o 52’ 29’’ E
20 Jaworzyny 1068 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 25’’ N; 20o 37’ 08’’ E
21 Pusta Wielka 1061 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 26’ 37’’ N; 20o 49’ 51’’ E
22 Spadzie 1058 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 22’’ N; 20o 30’ 53’’ E
23 Łysiny 1052 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 10’’ N; 20o 31’ 57’’ E
24 Hala Pisana 1044 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 28’ 48’’ N; 20o 45’ 52’’ E
25 Wargulszańskie Góry 1035 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 28’ 16’’ N; 20o 48’ 17’’ E
26 Międzyradziejówki 1035 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 27’’ N; 20o 37’ 45’’ E
27 Kotylniczy Wierch 1032 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 24’ 30’’ N; 20o 52’ 27’’ E
28 Sokołowska Góra 1028 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 29’ 11’’ N; 20o 46’ 00’’ E
29 Jawor 1027 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 28’ 18’’ N; 20o 48’ 53’’ E
30 Kiczora 1024 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 54’’ N; 20o 33’ 09’’ E
31 Eliaszówka 1023 Pasmo Radziejowej 49o 24’ 04’’ N; 20o 38’ 33’’ E
32 Czeremcha Zachodnia 1015 Pasmo Radziejowej 49o 46’ 27’’ N; 20o 30’ 58’’ E
33 Parchowatka 1004 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 27’ 18’’ N; 20o 47’ 00’’ E
34 Złotułki 1001 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 28’’ N; 20o 38’ 50’’ E
35 Jaworzynka 1001 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 24’ 32’’ N; 20o 49’ 57’’ E