Komisja Krajoznawcza

ZAPRASZA

Podsumowanie – Dolny Śląsk

Sala Klubowa

TERMIN

Data: 02-06-2023
Godzina: 17:00
Miejsce zbiórki: Nowy Sącz, ul. Rynek 9

KOSZTY

BRAK

PROGRAM

Na spotkanie podsumowujące Wycieczkę na Dolny Śląsk w sali klubowej Oddziału PTTK Rynek 9 połączone ze zwrotem części wpisowego.

INFORMACJE

W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce. Obsługę przewodnicką i pilota zapewnia PTTK.

PLAKAT