Składki członkowskie PTTK można wpłacać przelewem.

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - Składki członkowskie PTTK można wpłacać przelewem.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, składki członkowskie PTTK można opłacić przelewem na konto Oddziału. Numer konta:  05 1240 4748 1111 0000 4872 1464. Wysokość składki w 2022 roku: Normalna – 65 zł.   Ulgowa – 40 zł. (emeryci, renciści, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,składka rodzinna, bezrobotni). Ulgowa młodzieżowa – 30 zł. (opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia)