Nowak Ryszard

Przewodnik Beskidzki, Tatrzański, Terenowy

Uprawnienia: Przewodnik Górski Tatrzański i Beskidzki, Przewodnik Terenowy, Instruktor Przewodnictwa, Pilot Wycieczek.

Specjalizacja: Działalność ekspercka i szkoleniowa