50-lecie Komisji Turystyki Kolarskiej – Komisji Turystyki Rowerowej 1965-2015

PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu
Komisja Turystyki Rowerowej

50-lecie
Komisji Turystyki Kolarskiej
Komisji Turystyki Rowerowej
1965-2015

Uroczyste spotkanie w dniu 10.10.2015 roku
Nowy Sącz 10.10.2015 r.

PTTK-KTR 14/2015
Sprawozdanie z uroczystego spotkania 50 – lecia KTKol/KTR

Reprezentacyjna sala konferencyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział „Beskid” ul. Rynek 9 w Nowym Sączu godz. 17:00.
Uroczyste spotkanie na okoliczność 50 Lecia Komisji Turystyki Kolarskiej /Komisji Turystyki Rowerowej. Na wysłane 150 zaproszeń przybyło 75 osób, działaczy turystycznych, nauczycieli, młodzieży i gości.
Biuro spotkania prowadzili: Adam Kos, Wacław Wcześny i Tadeusz Wcześny (lista obecności i materiały promocyjne).
Proszę Państwa, Panie i Panowie – Koleżanki i Koledzy Witam serdecznie na uroczystym spotkaniu z okazji 50 – Lecia KTKol/KTR.
Witam przedstawiciela Rady Powiatu Nowosądeckiego Pana Mariana Rybę.
Witam przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza Pana Andrzeja Bodzionego V-ce Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Członka Komisji Sportu i Turystyki, Pana Patryka Wichra C-ce Przewodniczącego Komisji Statutowo Prawnej.
Witam Pana Mariana Kotarskiego z małżonką Wacławą, V-ce Prezesa Komisji Turystyki Kolarskiej ZG. PTTK w Warszawie Prezesa Klubu Kolarskiego M – 2 w Myszkowie.
Witam Pana Adama Sobczyka Prezesa Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu wraz z członkami Zarządu Oddziału, Prezesów Komisji i Kół PTTK Oddział „Beskid”, Pracowników Oddziału PTTK „Beskid”, Pana Jacka Dobosza, mojego Kolegę z ławy szkolnej wieloletniego Sekretarza Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu.
Witam duchownych, ks. Dr Ojca Marka Wójtowicza Jezuitę z Krakowa, (ks. Andrzej Mulka z parafii św. Małgorzaty, ks. Ojciec Jaroslav Popovec były proboszcz parafii w Circ, a obecnie w Cabalovcach – Słowacja, siostra Marzena Karteczka z Klęczan nie dotarli na spotkanie).
Ksiądz dr Ojciec Marek Wójtowicz był wielokrotnym uczestnikiem Rajdu o Puchar Ziemi Sądeckiej.
Witam serdecznie nauczycieli, wychowawców, rodziców i młodzież Szkół Podstawowych z: Klęczan, Czaczowa, Nawojowej, Maciejowej, Muszyny-Złockie, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.
Witam Przyjaciół Słowaków Dusana Sestaka, nauczyciela, redaktora z Małego Lipnika ( Milan Varchola Dyrektor Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Circu, Starosta Michal Didik i były Starosta Circa – Jan Labas nie dotarli na spotkanie).
Witam Panów Krzysztofa Gozdeckiego i Józefa Fiuta z Ligi Obrony Kraju „organizatorów „ wielu zawodów strzeleckich na rajdach rowerowych.
Witam przedstawicieli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Klęczany.
Witam jedynego przedstawiciela prasy sądeckiej Redaktora Naczelnego Dobrego Tygodnika Sądeckiego Wojciecha Molendowicza, autora wstępu do Jubileuszowego Wydawnictwa.
50 Lat działalności KTKol/KTR to też wielka zasługa tych którzy odeszli: Zbigniew Gargula, Jan Gnat, Czesłąw Grzesiak, Saturnin Hebenstreit, Stanisłąw Hebenstreit, Bronisłąw Łotocki, Jerzy Małecki, Karol Moszycki, Marian Moszycki, Józef Musiał, Tadeusz Owsiak, Tadeusz Radzik.
Cześć ich pamięci- proszę o chwilę ciszy. Dziękuję.
50 lat, a zasadniczo 51 licząc lata wg kalendarza staraliśmy się przedstawić w Jubileuszowym Wydawnictwie, wydanym przez Zarząd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, uzupełnionym o zabytkowe pieczęcie pierwszych rajdów oraz wyniki 19 Rajdu na raty o Puchar Prezesa KTR, które myślę spodoba się państwu, tak , że moje sprawozdanie będzie zawierało najważniejsze wydarzenia z działalności Komisji.
01.04.1965 rok Uchwała Zarządu Oddziału „Beskid” PTTK w Nowym Sączu o powołaniu Komisji Turystyki Kolarskiej.
Skład pierwszej Komisji:
Adam Hebenstreit – przewodniczący (witam go serdecznie, jest na sali wśród nas)
Stanisław Hebenstreit – vice przewodniczący
Jerzy Kubrycht – sekretarz (witam go serdecznie, jest na sali wśród nas)
Zbigniew Gargula – członek
Stanisłąw Kudlik – członek
Władysław Łukasik – członek
Przez 50 lat istnienia Komisji, to 16 kadencji KTKol/KTR oraz 2 kadencje Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej..
Skład ostatniej Komisji powołanej w 2013 roku:
Wiesław Wcześny – przewodniczący
Edward Borek – vice przewodniczący
Marek Buda – członek
Piotr Kożuch – członek
Marek Ryglewicz – członek
Witam ich serdecznie siedzących obok mnie oraz Marka Ryglewicza pełniącego dzisiaj rolę fotografa.
Wydawnictwo 50 Lat KTKol/KTR zostało opracowane na podstawie publikacji drukowanej, dokumentów działalności Komisji zawartych w 365 tomach Kronik działalności założonych w roku 2006.
Blachy – odznaki 50 Lecia KTKol/KTR oraz 50 Rajdu Rowerowego o Puchar Ziemi Sądeckiej wykonano wg mojego projektu przez pracownie grawerską Panów Marcinkowskich z Zabierzowa, wykonano ich 253 sztuki za kwotę 3200 zł (13 zł jedna sztuka) w tym 153 sztuki na 50 rajd i 100 sztuk na 50 Lecie. Odznaki miały być sponsorowane przez ZG PTTK i obecnie jestem na etapie szukania sponsorów prywatnych. Na podstawie projektu odznaki Pan Tadeusz Łagan wykonał pieczęć.
Imprezy turystyczne – rajdy organizowane przez KTKol/KTR w latach 1965 – 2015 imprezy podstawowe
Lp Od roku Nazwa imprezy Ilość imprez Ilość uczestników
1 1965 Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi sądeckiej 50 4381
2 1997 Jesienny Rajd Rowerowy na raty o Puchar Prezesa KTR 19 1347
3 1997 Rowerowe zawody na Orientacje 19 750
4 2000 Turystyczny Rowerowy Rajd Górski pograniczem Polsko – Słowackim 16 1072
5 2008 Małopolski Rajd Rowerowy Karpackimi szlakami rowerowymi 8 320
6 2009 Karpacki Maraton im. Jacka Bugańskiego współorganizacja . Organizator COTG Kraków 7 103

Inne imprezy
– 1966 r. Ogólnopolski Rajd Kolarski – ZG PTTK
– 1979 r. Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
– 2011 r. Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
– 1969-1970 Poznaj ziemię Sądecką – rajd na raty
– 1970 – 1978 Zlot „Świetlików”
50 lat działalności to ogółem 140 imprez turystycznych, w tym 107 w latach 1978 -2015 za mojej prezesury, udział w nich wzięło prawie 10000 uczestników, w tym 80% młodzieży.
Zweryfikowano KOT: brązowe 250 szt., srebrne 47 szt., złote 4 szt., duże złote 1 szt. Ważną Datą datą w działalności Komisji to 26 maj 1996 rok, Rok 90 Lecia Oddziału „Beskid”, decyzją członków Komisji zmieniono nazwę Komisji Turystyki Kolarskiej na Komisję Turystyki Rowerowej PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu. Uzasadniając zmianę nazwy członkowie Komisji stwierdzili, że rower to nazwa bardziej ogólna niż kolarstwo, która to nazwa kojarzy się ze sportem wyczynowym a nie z turystyką. Spotkaniu dzisiejszemu towarzyszy mini wystawa Pucharów (wybór), wszystkich odznak rajdowych, a na stołach wystawa fotografii turystycznych Marka Ryglewicza. Działalność Komisji przez 50 lat to współpraca z władzami samorządowymi Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza, Starostwa Circa – Słowacja, współpraca z takimi organizacjami jak: Sądeckie Towarzystwo Cyklistów, LOK oraz z mediami.
Następnym punktem naszego spotkania to wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
Osoby wyróżnione przez Ministra Sportu i Turystyki
– Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Turystyki”
1. Edward Borek 2. Marek Buda 3. Adam Hebenstreit 4. Marek Piesiewicz
Osoby wyróżnione przez Starostę Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka
– Złote Jabłko Sądeckie
1. Adam Hebenstreit
– Dyplom Starosty
1. Edward Borek 2. Marek Buda 3. Marek Piesiewicz 4. Jakub Przystaś (Komisja Narciarska)
Wyróżnienia wręczył Pan Marian Ryba Członek rady Powiatu Nowosądeckiego
Osoby wyróżnione przez Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka
– Pamiątkowe Statuetki
1. Edward Borek 2. Marek Buda 3. Adam Hebenstreit 4. Piotr Kożuch 5. Jerzy Kubrycht 6. Marek Piesiewicz 7.Robert Pióro 8. Marek Ryglewicz 9. Wiesław Wcześny 10. Aleksander Żarnowski
Wyróżnienia wręczyli Panowie Andrzej Bodziony i Patry Wicher z Rady Miasta Nowego Sącza
Osoby wyróżnione przez Zarząd Główny PTTK
– Złota Honorowa Odznaka PTTK
1. Aleksander Żarnowski
– Brązowa Honorowa Odznaka PTTK
1.Robert Pióro 2. Marek Ryglewicz
– Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży – Odznaka Brązowa
1. Piotr Kożuch
Medal PTTK za pomoc i współpracę
1. Michał didik 2. Jan Labas 3. Dusan Sestak 4. Jarosłav Popovec 5. Milan Varchola (Słowacja) 6. Bogus ław Czerwiński 7. Danuta Dobosz 8. Agnieszka Feret 9. Józef Fiut 10. Marian Gagatek 11. Stanisław Gargula 12. Krzysztof Gozdecki 13. Paulina Góra –siostra Pulcheria 14 Grażyna Kasieczka 15 Anna Kos 16. Antoni Kroh 17. Ryszard Kruk 18 Jerzy kubrycht 19. Magdalena Latko-Mróz 20. Tadeusz Łagan 21. Władysław Mordarski 22. Maria Słaby 23. Monika Laskosz- Sołtys 24. Monika Stafin-Maciejowska 25. Jarosłąw Surówka 26. Janusz Szczurek 27. Daria Tarko 28. Bogdan Trenzinger 29. Anna Wcześny 30. Danuta Wcześny 31. Ryszard Wcześny 32. Tadeusz Wcześny 33. Wacław Wcześny 34. Adam Andrzej Wojnarowski 35. Antoni Wolak 36. Ks. Marek Wójtowicz
Wyróżnienia i odznaczenia wręczał Pan Marian Kotarski Vice Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
Specjalne moje wyróżnienia Puchary „Janosiki” za współpracę z KTR
1. Anna Wilk (transport) 2. Tomasz Liber 3. Krzysztof Adamek (ZSEM Nowy Sącz) 4. Władysław Łączycki 5. Janusz Jastrzębski 6. Krzysztof Niedźwiedź (sklep sportowo-turystyczny „Agat” Nowy Sącz)
Specjalne moje wyróżnienia płaskorzeźby „Janosiki” za współpracę z KTR
1. Adam Sobczyk 2. Stanisław Leśnik 3. Michał Mółka 4. Eugeniusz Bednarek 5. Dorota Pych 6. Iwona Leśniak 7. Marta machowska 8. Joanna Nowak 9. Jacek dobosz 10. Adam Hebenstreit 11. Jerzy Kubrycht 12. Ryszard Wcześny 13. Danuta Wcześny 14. Stanisław Gargula 15. Marian Gagatek 16. Aleksander Żarnowski 17. Bogdan Trenzinger 18. Wacław Wcześny 19. Bogusław Kler 20. Halina Warchał 21. Boguslaw Gostek 22. Jerzy Kalisz 23. Elżbieta Majkrzak 24. Jerzy Majoch (członkowie KTKol/KTR) 25. Edward Borek 26. Marek Buda 27. Piotr Kożuch 28. Marek Ryglewicz (KTR) 29. Jacek Wojnarowski (Drukarnia Nowwodruk) 30. Arch. KTR
Wyróżnienia Puchary i płaskorzeźby „Janosiki” wykonane przez rzeźbiarza Antoniego Wolaka wręczyłem osobiście.
Inkrustowany Indywidualny Puchar Ziemi sądeckiej zdobyty na 11 Rajdzie Rowerowym o Puchar Ziemi sądeckiej w Rytrze w 1975 roku przez Mariana Gagatka, ucznia Szkoły Podstawowej w Falkowej a przechowywany przez Izbę Pamięci Szkoły Podstawowej w Falkowej a po likwidacji w moich zbiorach regionalnych, został wręczony Marianowi Gagatkowi po 40 latach przez Prezesa Adama Sobczyka przy gromkich brawach zgromadzonych na spotkaniu.
Osobom nieobecnym odznaczenia zostały dostarczone Ekspresową Pocztą Rowerową oraz jako listy pocztą.
Wystąpienia gości – Podziękowania i Życzenia
Pan dr arian Kotarski Vice Prezes KTKol. ZG PTTK
W swoim imieniu oraz Prezesa ZG PTTK Romana Bargieły i Przewodniczącego KTKol. ZG PTTK złożył gratulacje oraz odczytał okolicznościowe adresy.
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny , Warszawa 05. 10. 2015
Kolega Wiesław Wcześny Prezes Komisji Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
W imieniu ZG PTTK serdecznie gratuluję Jubileuszu 50 Lecia działalności Komisji Turystyki Rowerowej w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
Wasza działalność od wielu lat pięknie zapisuje się na kartach polskiej turystyki rowerowej, jestem przekonany, że będzie tak również w kolejnych latach. Życzę zrealizowania wielu wspaniałych pomysłów rowerowych wypraw, niech waszej wędrówce towarzyszy dobra pogoda i życzliwość spotykanych ludzi.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę wielu lat dalszej, bogatej w sukcesy działalności, służącej upowszechnianiu turystyki rowerowej, podejmowania nowych wyzwań, radości z efektów społecznej aktywności, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z turystycznym pozdrowieniem Prezes ZG PTTK Roman Bargieł

PTTK Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego, Warszawa 10. 10. 2015 r.
Z okazji wspaniałego jubileuszu 50 – lecia Oddziałowej Komisji Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, składam na ręce kolegi Wiesława Wcześnego, serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za wieloletnią aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą dla wszystkich członków Oddziału.
Dziękuję za ogromne zaangażowanie w propagowanie turystyki rowerowej jako sposobu na aktywność fizyczną i krajoznawstwo a także za zorganizowanie wielu bardzo ciekawych imprez rowerowych. Życzę wszystkim członkom Oddziału PTTK w Nowym Sączu, satysfakcji w realizacji swoich pasji i samych sukcesów w upowszechnianiu turystyki.
Z turystycznym pozdrowieniem Przewodniczący KTKol. ZG PTTK Waldemar Wieczorkowski
Pan dr Marian Kotarski przekazał książkę swojego autorstwa „Myszkowska szkoła turystyki rowerowej” Myszków 2009, z dedykacją – Dziękuję.
Pan Adam Sobczyk Prezes ZO PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w swoim imieniu oraz członków Zarządu, Przewodniczących Komisji i pracowników gratulując przekazał oprawny grawer ton.
Kol. Wiesław Wcześny Przewodniczący Komisji turystyki Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid”w Nowym Sączu
Z okazji Jubileuszu 50 – lecia działalności Komisji Turystyki Rowerowej Zarząd PTTK „Beskid” w Nowym Sączu składa Koledze serdeczne gratulacje i podziękowania za pracę społeczną w popularyzacji turystyki rowerowej. Szczególne podziękowania składamy za 37 lat kierowania pracami Komisji.
Prezes ZO PTTK „Beskid” Adam Sobczyk Nowy Sącz 10.10.2015 r.
Prezes Adam Sobczyk przekazał książki:
Bohdan Dunin-Wilczyński, Wojciech Kowalski – piękna nasz Polska cała.
Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Lublin 2007
Grzegorz Tabasz – Przyroda Beskidu Sądeckiego, Nowy Sącz 2006
Rodzinne wędrowanie, Poradnik jak wędrować z dziećmi, wyd. II, 6 egz.
Wybieram rower, Poradnik młodego turysty, wyd. II, 6 egz.
Pan Komandor Yacht Clubu PTTK Tomasz Salomon z życzeniami przekazał statuetkę stylizowanego rowerzysty
Z okazji Jubileuszu 50 Lecia Komisji Turystyki Rowerowej PTTK Oddział „Beskid ” w Nowym Sączu, zarządowi i członkom składamy gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Życzymy sukcesów i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz wytrwałości w „pedałowaniu” do kolejnych Jubileuszy.
Z żeglarskim pozdrowieniem Komandor YC PTTK „Beskid” Tomasz Salamon
Pan Tadeusz Borkowski – Przewodnik beskidzki PTTK, emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej Muszyna – Złockie, adres
Bywają w życiu chwile, które w pamięci zostają i choć czas szybko mija – one nie przemijają… Są też osoby, które raz poznane, bywają w życiu – NIEZAPOMNIANE- z wdzięczną pamięcią Tadeusz Borkowski, Złockie 10. 10. 2015 r.
Pan Tadeusz Borkowski przekazał książkę
Państwo Muszyńskie i Pogranicze. Ziemia Muszyńska w architekturze. Muszyna 2013.
Prezydent Miasta Nowego Sącza Pan Ryszard Nowak
Okolicznościowy grawer ton na szkle
Sz.P. Wiesław Wcześny. Z okazji Jubileuszu 50 lecia Komisji Turystyki Rowerowej PTTK Oddział „Beski” w Nowym Sączu. Składam serdeczne podziękowania za pracę społeczną na rzecz rozwoju turystyki rowerowej.. Gratulując dotychczasowego dorobku życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej pracy.
Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz 10. 10. 2015 r.
Okolicznościowy grawer ton w imieniu Prezydenta Ryszarda Nowaka wręczyli Panowie Andrzej Bodziony i Patryk Wicher członkowie Rady Miasta Nowego Sącza.
Panie Danuta Dobosz, Barbara Dziadosz, Monika Stafin-Maciejowska, Agnieszka Ferst nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Mon ika Dziadosz i Arkadiusz Dziadosz gratulowali Jubileuszu, dziękując za wyróżnienie. Szkoła Podstawowa w Czaczowie.
Pan Dusan Sestak, jedyny przedstawiciel naszych sąsiadów z południa – Słowaków dziękował za przyznane wyróżnienie, życząc wszelkiej pomyślności i następnych Jubileuszy.
Ksiądz dr Ojciec Marek wójtówicz – Jezuita z Krakowa, wielokrotny uczestnik Rajdu o Puchar Ziemi Sądeckiej dziękował za przyznane wyróżnienie, barwnie wspominał uczestnictwo w 9 rajdzie jako uczeń Szkoły Podstawowejw Falkowej w roku 1973
Pani Monika Laskosz-Sołtys, Daria Tarko, Panowie Marek Piesiewicz i Jarosław Surówka nauczyciele Zespołu Szkół w Piątkowej dziękowali za przyznane odznaczenia życząc zdrowia i sił do pracy w Komisji Turystyki Rowerowej.
Rodzice i Młodzież Szkoły Podstawowej w Klęczanach – adres
Panu Wiesławowi Wcześny Prezesowi KTR PTTK Oddział”Beskid” w Nowym Sączu podziękowania za zaszczepienie w nas pasji do aktywnego spędzania wolnego czasu na wycieczkach rowerowych składają: Magdalena Latko-Mróz, Janusz Szczurek, Władek Mordarski, Grażyna Kasiieczka, Adrian Pietrzak, Patryk Mróz, Ola Szczurek, Witold Mordarski, Katarzyna Mróz.
Jako załącznik otrzymałem: obraz, pastel 61×51 cz z moim wizerunkiem na mini rowerze oraz upominki. Obraz wykonała Pani Małgorzata Janisz.
Pan Adriam Pietrzak w imieniu Młodzieżowej Dryżyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach wręczając upominek gratulował Jubileuszu, dziękując z organizowanie Rajdów w których mogli uczestniczyć.
Pan Andrzej Adam Wojnarowski przedstawiciel Polskiego towarzystwa Tarzańskiego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu wieloletni uczestnik rajdów rowerowych, podziękował za odznaczenie, życząc mi wiele lat pracy na rzecz turystyki rowerowej.
Pan Adam Kos w imieniu rodziny: Anny Kos, Jana Kos, Krzysztofa Kos, Anny i Tadeusza Wcześny, Waclawa, Doroty i Szymona Wcześny Słąwomira i Maji Wcześny przekazał życzenia wszelkiej pomyślności wraz z upominkami – obrazem, akwarelą 46x 34 cz autorstwa Pani Małgorzata saida z Tarnowa. Z adresem – „Bóg nie dał mi skrzydeł, dał mi rower” Nowy Sącz 10. 10. 2015 r.
Serdecznie pogratulowałem wszystkim osobom wyróżnionym i odznaczonym, życząc zdrowia i pomyślności. Podziękowałem członkom Komisji: Edwardowi Borkowi, markowi budzie, Piotrowi Kożuchowi i Markowi Ryglewiczowi za współpracę.
Dziękuje Panu Adamowi Hebenstreitowi za zakup ozdobnych torebek na materiały.
Następnie odczytałem otrzymane pocztą życzenia od :
PTTK Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
Sz. Pan Wiesław Wcześny Przewodniczący KTR PTTK w Nowym Sączu
Dziękując za zaproszenie na uroczystości związane z 50 – leciem KTKol/KTR w Nowym Sączu, uprzejmie proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności, która spowodowana jest podjętymi wcześniej zobowiązaniami.
Jednocześnie pragnę podkreślić moje uznanie dla działalności Komisji, pogratulować wielu osiągnięć oraz życzyć wielu wspaniałych lat aktywnej działalności.
Z poważaniem Jerzy Kapłon Dyrektor COGT PTTK, Kraków 29.09.2015 r.
Paulina Góra – Siostra Pulcheria, Zakon Misjonarek Miłości, Siostry Teresy z Kalkuty
Jako uczennica szkoły Podstawowej w Falkowej wielokrotnie uczestniczyła w Rajdach o Puchar ziemi sądeckiej, zdobyła Puchar Indywidualny 15 Rajdu w 1979 r.
Drogi (p.) Wiesławie.
Dziękuje za zaproszenie. Na pewno będę duchowo obecna z wami. A gdyby to ode mnie zależało, to nawet więcej. Rower lubię do dzisiaj i jak tylko mam okazję jeżdżę (w Pakistanie niestety nie było można) Cieszę się, że to piękne dzieło turystyki kolarskiej trwa i ma już tradycję. Zawsze z radością wspomninam te piękne chwile z dzieciństwa- nie tylko na rajdach, ale tak codziennie po sąsiedzku. Jesteście mi zawsze bardzo blisko i pamiętam o Was. Proszę przekazać moje najlepsze pozdrowienia wszystkim – tym najbliższym i wszystkim uczestnikom (rajdu) Spotkania. Gratuluję i życzę wielu jeszcze „przepedałowanych lat” … Szczęść Boże Paulina Góra – Siostra Pulcheria. Warszawa 01.10.2015
„Korona Gór Polski”
Drodzy Przyjaciele, gratulujemy 50-lecia działalności. Dziękujemy za zaproszenie, ale niestety nie mogliśmy przybyć na jubileuszowe spotkanie. Natomiast chętnie napisalibyśmy o waszym jubileuszu i działalności na łamach naszego miesięcznika WCIĄŻ WĘDRUJEMY – czy mogę liczyć na jakieś materiały jubileuszowe, relacje ze spotkania ? Łączę serdeczne pozdrowienia.
Janusz Sapa red. Naczelny W-wa 12.10. 2015
Otrzymaliśmy także gratulacje i pozdrowienia telefoniczne, SMS, MMS od
Ryszarda Wcześnego z Białegostoku, Elżbiety Wnuk z Narewki oraz Antoniego Kroha, Edwarda Berezowskiego, Wojciecha Berezowskiego, Wiesławy Wielgus, Lucyny Fałowskiej, Tadeusza Łagana, Piotra Tengowskiego, Jerzego gałdy z Nowego Sącza.
Zaprosiłem uczestników spotkania na skromny poczęstunek na kawę, herbatę i ciastko NA CHWILĘ WSPOMNIE.
Poczęstunek został przygotowany przez młodzież Zespołu szkół nr 5 (techniku Gastronomiczne) w Nowym Sączu, pod opieką Pani Krystyny Michalik, której dziękując wręczyłem bukiet róż.
Na zakończenie jeszcze raz podziękowałem wszystkim za przybycie na Jubileuszowe Spotkanie 50 – Lecia KTKol/KTR życząc pomyślności, oznajmiając, że w styczniu 2016 ogloszę termin zebrania działaczy i sympatyków turystyki rowerowej aby dokonać wyboru nowego Prezesa KTR.
Spotkanie zakończyło się o godzinie 19-tej. Dziękuje
Przewodniczący
Komisji Turystyki Rowerowej
Wiesław Wcześny

Imprezy, Rajdy rowerowe zorganizowane przez Komisję Turystyki Rowerowej w ROKU LUBILEUSZU 2015.

50 – Jubileuszowy Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej
Termin: 28-30.05 Meta: Maciejowa szkołą Podstawowa uczestnicy 101 osób
Pucha Ziemi sądeckiej
Zespołowy:
Szk. Podst. Nawojowa, Klęczany, Czaczów
Szk. Średnia ZSEM w Nowym Sączu
Drużynowy:
Szk. Podst. Klęczany, Nawojowa, Piątkowa
Gimnazja Piątkowa
Indywidualny:
Szk. Podst. Michał Trela Nawojowa, Witold Mordarski Klęczany
Szk. Średnia Sylwester Gajewski ZSEM w Nowym Sączu
Rodzinny:
Rodzina Szczurków- Janusz, Aleksandra, Dorota Klęczany
Najmłodszy uczestnik: Cecylia Nalepa Maciejowa 4 lata

19 Jesienny Rajd na raty o Puchar Prezesa KTR
Termin 05.09 – 03.1 Meta: Szkoła Podstawowa Maciejowa uczestnicy 80 osób
Puchar Prezesa „Janosiki”
Drużynowy:
Szk. Podst. Klęczany, Piątkowa, Czaczów, Maciejowa
Szk. Średnia ZSEM w Nowym Sączu
19 – Rowerowe Zawody na orientację
Termin:17.09 Miejsce: Feleczyn uczestnicy 34 osoby
16 – Turystyczny Rowerowy Rajd Górski pograniczem polsko – słowackim
Muszyna Zdrój – Leluchów – Most Wyszehradzki – Circ
Meta Circ szkoła podstawowa uczestnicy 70 osób (35 Polacy, 35 Słowacy)
8 – Małopolski rajd Rowerowy Karpackimi szlakami rowerowymi
Termin: 17.09 Meta : Feleczyn uczestnicy 20 osób
7 – Karpacki Maraton Rowerowy im Jacka Bugańskiego Organizator COTG PTTK Kraków – KTR

Termin: 25.07 Trasa rodzinna: Nowy Sącz – Falkowa – Masteczko galicyjskie – Nowy Sącz uczestnicy 14 osób

Z turystycznym Pozdrowieniem
Przewodniczący KTR
Wiesław Wcześny

Zdjęcia Marek Ryglewicz