Wymagające turystyczne szlaki narciarskie

Na szlakach wymagających strome i wąskie zjazdy są sporadyczne

Na szlakach wymagających strome i wąskie zjazdy są sporadyczne

Na szlakach wymagających przeważają szerokie drogi leśne

Na szlakach wymagających przeważają szerokie drogi leśne

Na szlakach wymagających punktowo występują odcinki zarastające

Na szlakach wymagających punktowo występują odcinki zarastające

Na szlakach wymagających występują sporadycznie przeszkody

Na szlakach wymagających występują sporadycznie przeszkody

Na szlakach wymagających drogi strome i wąskie spotyka się rzadziej

Na szlakach wymagających drogi strome i wąskie spotyka się rzadziej