Trudne turystyczne szlaki narciarskie

Na trasach trudnych przeważają wąskie drogi leśne

Na trasach trudnych przeważają wąskie drogi leśne

Trasy trudne prowadzą często grzbietami z licznymi zaspami i muldami

Trasy trudne prowadzą często grzbietami z licznymi zaspami i muldami

Zjazdy na trasach trudnych  prowadzą stromymi polanami

Zjazdy na trasach trudnych
prowadzą stromymi polanami

Na trasach trudnych występują liczne przeszkody

Na trasach trudnych występują liczne przeszkody

Na trasach trudnych często spotyka się zarośnięte
Na trasach trudnych często spotyka się zarośnięte odcinki