PLAN DZIAŁALNOŚCI (harmonogram) KOMISJI TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK sezon 2016/17

PLAN DZIAŁALNOŚCI (harmonogram) KOMISJI TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK O/Beskid NA SEZON ZIMOWY 2016/2017
1. RAJD NARCIARSKI NA ROZPOCZĘCIE SEZONU

RAJD NARCIARSKI NA ROZPOCZĘCIE SEZONU

Cele: rozpoczęcie sezonu narciarskiego (TUROWE I ZJAZDOWE).
TERMIN: listopad/grudzień 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu.

 

 

 

 

2. SPOTKANIE SZKOLENIOWE NARCIARZY – DOLOMITY (WŁOCHY)

SPOTKANIE SZKOLENIOWE NARCIARZY – DOLOMITY (WŁOCHY)

Cel: doskonalenie umiejętności narciarskich i dydaktycznych PTN i ITN PTTK.
TERMIN: 08-16.12.2016 R.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Piotr Piwowar, Dariusz Borek, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
3. V RAJD SZLAKAMI NARCIARSKIMI PASMA JAWORZYNY KRYNICKIEJ

V RAJD SZLAKAMI NARCIARSKIMI PASMA JAWORZYNY KRYNICKIEJ

TERMIN: 18-19 LUTY 2017 R. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ŚNIEGOWYCH.
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej oraz znakowanych szlaków narciarskich, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Zespół organizacyjny: Marek Buda, Małgorzata Szczepańska, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
Uwaga! Impreza na nartach śladowych, turowych i rakietach śnieżnych.
4. V RAJD SZLAKAMI NARCIARSKIMI BESKIDU SĄDECKIEGO

V RAJD SZLAKAMI NARCIARSKIMI BESKIDU SĄDECKIEGO

TERMIN: LUTY 2017 R. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ŚNIEGOWYCH.
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej oraz znakowanych szlaków narciarskich, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Zespół organizacyjny: Piotr Kożuch, Małgorzata Szczepańska, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
5. MARATON SIEDEM DOLIN – GORCE

MARATON SIEDEM DOLIN – GORCE

TERMIN: 14 MARZEC 2017 R. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ŚNIEGOWYCH.
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej oraz znakowanych szlaków narciarskich, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Marek Król, Piotr Piwowar, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
Uwaga! Impreza wymagająca tylko na nartach skiturowych, z elementami marszu na orientację.
6. NARCIARSKI WYJAZD NA NAJWYŻSZE SZCZYTY GORGANÓW ZAKARPACKICH (Ukraina)

NARCIARSKI WYJAZD NA NAJWYŻSZE SZCZYTY GORGANÓW ZAKARPACKICH

TERMIN: 28-31.01.2017 R.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Bartłomiej Danek, Marek Król, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl

 

 

7. KORONA BESKIDU NISKIEGO (Polska/Słowacja)                                                                  

KORONA BESKIDU NISKIEGO

TERMIN: 06.01.2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Jadwiga Krokowska, Karol Krokowski, Edward Borek. Uwaga! Impreza wymagająca tylko na nartach skiturowych, z elementami marszu na orientację.

 

 

8. BIESZCZADY WYSOKIE (Grupa Tarnicy i Pasmo Graniczne)    

BIESZCZADY WYSOKIE (Grupa Tarnicy i Pasmo Graniczne)

TERMIN: STYCZEŃ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Marek Król, Marek Buda, Edward Borek.

 

 

 

 

9. NARCIARSKIE PRZEJŚCIE ŚWIDOWCA (Ukraina), lub inne góry w zależności od warunków śniegowych

NARCIARSKIE PRZEJŚCIE ŚWIDOWCA (Ukraina)

TERMIN: 31.03-03.04.2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Piotr Piwowar, Bartłomiej Danek , Edward Borek.

 

 

 

10. GÓRY SKANDYNAWSKIE NORWEGIA TERMIN: KWIECIEŃ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Paweł Wańczyk, Dariusz Borek, Edward Borek.
11. JEDNODNIOWE WYCIECZKI W BESKIDY I GORCE

JEDNODNIOWE WYCIECZKI W BESKIDY I GORCE

Cele: propagowanie turystyki narciarskiej, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
TERMIN: 2016/ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu.

 

 

 

 

12. JEDNODNIOWE WYCIECZKI W TATRY ZACHODNIE, NIŻNE I WYSOKIE

JEDNODNIOWE WYCIECZKI W TATRY ZACHODNIE, NIŻNE I WYSOKIE

Cele: propagowanie turystyki narciarskiej, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON. TERMIN: LUTY-KWIECIEŃ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu.
KTN PTTK O/Beskid w Nowym Sączu dnia 28.10.2016