WYCIECZKI NARCIARSKIE – I TYDZIEŃ KWIETNIA 2013

Korzystając ze sprzyjających warunków śniegowych członkowie KTN PTTK Oddziału Beskid w Nowym Sączu dokonali kontroli stanu szlaków narciarskich w Paśmie Jaworzyny Krynickiej Beskidu Sądeckiego. Szlaki narciarskie: Złotne – Hala Pisana – Kokuszka, Hala Łabowska – Łabowiec, Hala Łabowska – Wierchomla, Jaworzyna Krynicka – Muszyna Złockie zostały skontrolowane w całości. Pozostałe szlaki fragmentarycznie ze względu na wcześniejsze wędrówki ich odcinkami. Stwierdzono pojedyncze wiatrołomy i małe zakrzaczenia, które wymagają usunięcia w sezonie letnim. W wyjazdach, które miały miejsce w dniach: 01.04, 02.04, 03.04, 04.04, 06.04 i 07.04.2013 uczestniczyli: Piotr Piwowar, Marek Buda, Jadwiga Krokowska, Karol Krokowski i Edward Borek.