WYCIECZKA NA HALĘ PISANĄ W BESKIDZIE SĄDECKIM – 11.02.2015

W dniu 11.02.2015 roku członkowie KTN PTTK Oddziału Beskid w Nowym Sączu odbyli wycieczkę narciarską w Beskidzie Sądeckim. Wędrowano ze Złotnego czarnym szlakiem narciarskim na Przełęcz Bukowinę, a następnie szlakiem narciarskim czerwonym na Halę Pisaną. Dokonano przeglądu stanu szlaków narciarskich w rejonie Hali Pisanej. Stan szlaków jest zadawalający, nie stwierdzono zniszczeń ani uszkodzeń. Warunki śniegowe były bardzo zróżnicowane. Na polanach oraz w lesie poniżej 850m npm występowała zdradliwa szreń łamliwa. W lesie powyżej wspomnianej poziomicy zalegała gruba warstwa wilgotnego puchu, umożliwiająca wygodny zjazd wprost z Hali Pisanej do Złotniańskiej Roztoki.
W wyjeździe uczestniczyli: Jadwiga Krokowska, Marek Król, Piotr Piwowar i Edward Borek oraz gościnnie – Kasia – kanadyjka z Kolumbii Brytyjskiej.