Styczniowe Gorce 11-12.01.14

Relacja

W ostatnią sobotę i niedzielę KTN zorganizowała dwa krótkie, kilkugodzinne wypady w Gorce. W sobotę 11.01.14 za cel obrano stoki Gorca od strony Potoku Gorcowskiego, natomiast w niedzielę wędrowano po grzbiecie Borsuczyn i Magurki usytuowanych pomiędzy dolinami Jaszcze i Forędówki (Forendówki). Warunki śniegowe jak przystało na tegoroczną zimę były trudne i zróżnicowane. W sobotę dominowały trawy i z płatami twardej jak stal lodoszreni. W niedzielę trawy przyprószył nowy śnieg. Górą o charakterze suchego proszku, a na dole mokrego puchu. W wyjazdach uczestniczyli: Marek Buda, Bartek Danek, Krzyś Zawartka i Edward Borek.