NARCIARSKA WYRYPA W BIESZCZADACH 2016

Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK O/Beskid w Nowym Sączu zorganizowała w dniach 11-14.01.2016 narciarską wyrypę w Bieszczadach Wysokich. W wyjeździe uczestniczyło 6 osób z naszej komisji (Jadzia Krokowska, Piotrek Piwowar, Darek Borek, Marek Król, Bartek Danek i Edward Borek) oraz 1 osoba z KTN Bochnia – Marek Michno. Pomimo tego, że tegoroczna zima jest bardzo łagodna, znaleźliśmy w Bieszczadach dobre warunki śniegowe. W przeddzień wyjazdu dosypało ok. 10-15cm nowego śniegu, a powyżej 850-900m n.p.m. zalegała warstwa (10-40cm) starego zlodowaciałego podkładu. W trakcie wyjazdu zrealizowano ciekawe, narciarskie przejście PASMA GRANICZNEGO z Krzemieńcem oraz Wielką i Małą Rawką, gdzie natrafiono na najlepsze warunki śniegowe oraz dokonano najśmielszych zjazdów. Zdobyto również najwyższe wierzchołki Bieszczadów z TARNICĄ i HALICZEM na czele. Tutaj panowały jednak trudniejsze warunki. Płaty twardej lodoszreni i lodowych „kalafiorów” poprzetykane były wydmami nawianego świeżego śniegu. W tym samym czasie – 13.02.16 trzech naszych kolegów (Piotrek Kożuch, Daniel Urbański i Jakub Przystaś) uczestniczyło i to z sukcesem (I oraz III miejsce), w skiturowych mistrzostwach GOPR-u w Ustrzykach Górnych.

Przewodniczący KTN PTTK O/Beskid Edward Borek