17 lipca 2013 r. – WYCIECZKA TATERNICKA NA SZCZYT MŁYNARZA (2170m npm)

W dniu 17.07.13 członkowie Komisji Turystyki Narciarskiej w składzie Antoni Piotrowski, Piotr Kożuch i Edward Borek odbyli wycieczkę taternicką na szczyt MŁYNARZA 2170 m npm. Trasa wycieczki prowadziła Dolinami Białki i Białej Wody do Doliny Żabiej Białczańskiej. Do tej ostatniej skręca się z małej polanki przy drewnianej wiacie turystycznej powyżej mostku na Żabim Potoku, a przed mostem na Białej Wodzie. Do Żabiego Stawu Niżniego prowadzi wygodna dobrze utrzymana ścieżka. Dalej przekraczamy Żabi Potok
i skręcamy w lewo na szeroki trawiasty żleb prowadzący stromo na grań między Skoruśniakiem, a Małym Młynarzem. Grań Młynarza jest bardzo przyjemna do łatwej wspinaczki, jedynie turnię Pośredniego Młynarza należy obejść z prawej strony. Ze szczytu Młynarza piękny widok na otoczenie dolin: Białej Wody, Ciężkiej i Żabiej Białczańskiej. Zejście bardzo strome do Doliny Ciężkiej w rejon Ciężkiego Stawu. Trawiasto – skalistą granią schodzimy do pierwszego wcięcia Młynarzowej Przełęczy, nieco poniżej charakterystycznej turniczki z oknem skalnym. Teraz skręcamy w lewo na trawiasty stromy stok przechodzący niżej w żleb z widokiem na Ciężki Staw. Nie dajemy się ściągnąć do samego żlebu, a schodzimy skalisto trawiastymi żeberkami z lewej strony. Schodząc kierujemy się na zarośniętą kosodrzewiną KOPĘ ryglującą Ciężki Staw od Doliny Białej Wody. Nikła perć wydeptana przez niedźwiedzie i taterników (sporadyczne kopczyki) doprowadza już w strefie kosodrzewiny do skalnej baszty, pod którą zachował się kopczyk.

Tutaj, uwaga! Należy bezwzględnie skręcić w lewo w stromy trawiasty żleb. Wszystkie żleby schodzące z Przełęczy Młynarzowej w prawo od nas są
w dolnej części podcięte!

Żleb po chwilowym zwężeniu wyprowadza na szerokie trawiasto – piargowe upłazy nad Ciężkim Stawem. Staw obchodzimy jego południową stroną do wyraźnej ścieżki prowadzącej z Przełęczy Waga do Doliny Białej Wody. Północy brzeg stawu porasta ściśle gęsta kosodrzewina. Ścieżka sprowadzi nas poprzez bardzo stromy próg Doliny Ciężkiej do taboriska w Dolinie Białej Wody w rejonie Polany Pod Wysoką, a potem już „tylko”
10 kilometrowy monotonny powrót doliną na Łysą Polanę.