Łatwe turystyczne szlaki narciarskie

Na trasach łatwych dominują łagodne szerokie drogi leśne

Na trasach łatwych dominują łagodne szerokie drogi leśne

Na trasach łatwych często spotyka się szerokie, wyrównane polany

Na trasach łatwych często spotyka się szerokie, wyrównane polany

Często drogi na trasach łatwych są odśnieżone
Często drogi na trasach łatwych są odśnieżone

Zjazdy na trasach łatwych są łagodne i szerokie

Zjazdy na trasach łatwych są łagodne i szerokie

Trasy łatwe poprowadzone są zazwyczaj w pobliżu schronisk turystycznych

Trasy łatwe poprowadzone są zazwyczaj w pobliżu schronisk turystycznych