IV PRZEJŚCIE DOLIN OCHOTNICKICH (MARATON GORCZAŃSKI)

Relacja z IV Przejścia Dolin Ochotnickich – Maraton Gorczański 22-23-02-2014