ANTONI PIOTROWSKI

Antek Piotrowski

Antoni Piotrowski

urodzony 09.05.1939 w Nowym Sączu

Posiada uprawnienia:

a) PRZEWODNIK GÓRSKI (BESKIDZKI, TATRZAŃSKI);                                                        b) INSTRUKTOR PRZEWODNICTWA GÓRSKIEGO;                                                                 c) INSTRUKTOR REKREACJI NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO;                                             d) INSTRUKTOR TURYSTYKI NARCIARSKIEJ;                                                                          e) STERNIK JACHTOWY;                                                                                                                   f) RATOWNIK GÓRSKI GOPR.

Uprawiane dyscypliny: Kolarstwo górskie, turystyka górska, kajakarstwo, żeglarstwo, turystyka narciarska (ski-turing)

Od 1995 do 2010 roku członek Zarządu Głównego Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK.