XX Jubileuszowa Familiada zakończyła sezon turystyczny 2013 r.

Po realizacji zaplanowanych siedmiu wędrówek Familijnych z Komisją Turystyki Górskiej w sezonie turystycznym 2013 , Komisja Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O/Beskid w Nowym Sączu, dokonała na zakończenie sezonu podsumowania działalności turystycznej w minionym sezonie .
Celem odbytych wycieczek w tym roku było aktywne spędzenie wolnego czasu wśród naturalnej górskiej przyrody , pokazanie rodzinom zagubionym we współczesnej rzeczywistości innych ciekawych form spędzania czasu oraz łączenie pokoleń , zawiązywanie przyjaźni, pogłębianie wzajemnych relacji , a także podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ludzi obcujących z przyrodą i kulturą.
Zakończenie XX Wędrówek z KTG odbyło się w dniu 13.X.2013 br. na terenie ścieżki przyrodniczej na Rdziostowie, gdzie uczestnicy przeszli oznakowaną trasę wzdłuż Dunajca do Rdziostowa.. Na mecie zgodnie
z programem odbyły się konkurencje sprawnościowo – teoretyczno – przyrodnicze z nagrodami, zaplanowano wspólne ognisko, pieczono kiełbaski i owoce a podczas biesiady zebrani wspominali wędrówki odbyte w minionych latach.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem kol. Jausza Pietrzaka – przewodniczącego KTG O/Beskid, po podsumowaniu wyników konkursów ustaliła że z uwagi na wyrównany poziom odpowiedzi uczestników nie będą przyznawane miejsca zwycięstwa, natomiast drużyny biorące udział w konkursach zostały obdarowane nagrodami rzeczowymi wg. listy , które to nagrody ufundował Urząd Miasta w Nowym Sączu.

W imieniu Zarządu Oddziału „Beskid” i Komisji Turystyki Górskiej serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejną XXI Familiadę w 2014 roku.

Rzecznik Prasowy PTTK
 
Zofia Winiarska – Hebenstreit