VII Gala Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Krakowie

W piątek 21 lutego w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie spotkali się przewodnicy i działacze turystyczni z całej Małopolski na VII już Gali Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Byli na niej przewodnicy z naszego Koła Przewodników.

Kol. Barbara Bałuc otrzymała dyplom marszałka województwa małopolskiego za „wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce”.

Spotkanie było również okazją do podziękowania za ich pracę egzaminatorom komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na przewodników miejskich, przewodników terenowych i pilotów wycieczek, które zostały rozwiązane ze względu na deregulację zawodu przewodnika. Takie podziękowania otrzymały następujące osoby z naszego Oddziału: Dominika Kroczek, Lech Traciłowski, Ewa Policht i Ryszard Nowak.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że 15 lutego 2014 r. w COTG PTTK w Krakowie obradowała Wojewódzka Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK, podczas której udzielono absolutorium ustępującemu Samorządowi i wybrano nowy, na którego czele stanął kol. Wiesław Piprek. Podczas konferencji wybrano także 24 delegatów na Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK do Łodzi, a wśród nich sześcioro sądeczan: Marian Baran, Wiesław Leśniara, Dominika Kroczek, Anna i Stanisław Leśnikowie oraz Wiesław Piprek.

Fot. B. Bałuc, L. Traciłowski