Nowi Przodownicy GOT

NOWI  PRZODOWNICY  TURYSTYKI  GÓRSKIEJ ODDZIAŁU  ‘BESKID’.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki Górskiej Oddziału
„Beskid „ Polskiego Towarzystwa Turystycznego – Krajoznawczego w Nowym Sączu
po przeprowadzeniu w m-cu kwietniu 2013 r. egzaminu na mianowanie i rozszerzenie uprawnień   przodownickich i zatwierdzeniu wyników  egzaminu przez ZG Komisji Turystyki  Górskiej PTTK w Krakowie mianowała nowych dwóch kolegów na Przodowników GOT oraz 6 kolegom rozszerzyła  uprawnienia na wnioskowane przez nich pasma górskie.
Wręczenie   legitymacji nowym przodownikom  Górskiej Odznaki Turystycznej
miało miejsce dnia 28 maja 2013 r. w Oddziale „Beskid” PTTK w Nowym Sączu.
Komisja Turystyki Górskiej PTTK przypomina o obowiązku weryfikacji legitymacji GOT co 4 lata,  które dokonuje się obecnie na miejscu w Nowym Sączu.
Kilkuletni brak przedłużenia ważności legitymacji GOT uważać  będzie  Komisja Turystyki Górskiej za rezygnację Kolegów Przodowników z uprawnień.

Rzecznik prasowy Oddziału „Beskid” PTTK  Zofia Winiarska – Hebenstreit