20 lipca Ojców

Zdjęcia Tadeusz Legutko


zdjęcia Irena Nadolska