23-24 lipca Góry Świętokrzyskie

Z Komisją Krajoznawczą Wokół Gór Świętokrzyskich, 23-24 VII 2016
Trasa: Chęciny, Oblęgorek, Bodzentyn, Święta Katarzyna, Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, Św. Krzyż
Zdjęcia Barbara Bałuc